Uttagning och krav

Första ubåtsflottiljen ställer i grunden höga krav på all sin personal avseende den fysiska, medicinska och psykiska aspekten. Kraven varieras medvetet för att passa in i verksamheten genom olika kravprofiler för förbandets samtliga enheter och tjänster.

Uttagningstest vid Sjötransportenheten Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Uttagningstest vid Sjötransportenheten Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Uttagningstest vid Sjötransportenheten Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Uttagningstest vid Sjötransportenheten Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Sjötransportenheten ställer höga krav på den fysiska och mentala förmågan samt förmågan att behålla skärpan och fältmässigheten under alla förhållanden och tider på dygnet.

För att klara av uttagningstester och tjänstgöring vid STE skall du vara van vid kontinuerlig hård fysisk träning, ha klart för dig varför du vill tjänstgöra på STE, ha hög motivation för tjänsten och vara ansvarstagande.

Uttagningen genomförs under drygt en vecka och sker i två etapper. De första testen sker under fältmässiga förhållanden, både enskilt och i grupp. Du kan förvänta dig högt tempo med bland annat moment som löpning (10 kilometer), simning under och på vattenytan, styrkemoment med bänkpress, dips och uppdragningar, snabbmarsch och orientering.

Genom ett antal olika moment bedöms andra kvaliteter än endast de fysiska. Exempel på sådana kvaliteter är samarbetsförmåga och problemlösning.
Om du blir godkänd på den första etappen fortsätter du mot medicinska och psykologiska tester. Dessa tester genomförs i Linköping och Stockholm och utgör den andra och slutliga etappen i uttagningen.

Efter den sista etappen vägs dina resultat och en helhetsbedömning görs baserat på dina prestationer.

Stor vikt läggs vid denna helhetsbedömning och det är inte alltid de fysiska prestationerna som avgör om du blir rekommenderad för att påbörja utbildningen eller inte. Egenskaper som mental styrka, mognad och kompetens är några av de viktigaste faktorerna. De fysiska minimikraven måste du alltid vara godkänd i.

Medicinska krav

Du ska vara fullt frisk och uppfylla följande krav:

 • Normal hörsel
 • Normal rörlighet i skelett och muskulatur
 • Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem.
 • Normalt färgseende.
 • Fullgod syn.

Fysiska krav

Under uttagningarna kontrolleraras att du har förutsättningar för att tränas vidare vid enheten för att uppnå de krav som ställs på operatörerna. Kraven vid enheten är ställda ur såväl ett insatsperspektiv som för långsiktigt fysiskt välbefinnande i den vardagliga tjänsten. Det är därmed viktigt att fysisk träning är en naturlig del av vardagen för dig.

De fysiska minikraven redogörs inte för.

Exempel på konkurrenskraftiga resultat:

 • Löpning terräng 10 km, 46 min
 • Undervattenssim, 25 meter
 • Dips, 10 st
 • Räckhäv, 10 st
 • Benböj, 5 st  (med 100% av kroppsvikt på stången)

 

Ladda ner övningsbeskrivning rygghäng och benböj

Dessutom genomförs bland annat: 

 • Orientering med fältkarta 1:50 000
 • Marsch med packning

Intresseanmälan

Ansökningsperioden till tjänsten som Båtoperatör 2016 kommer att vara öppen mellan 4 april och 1 maj.

För de som befinns lämpliga kommer uttagningstester att ske vecka 38 och 39.

Du kan redan nu skicka in en intresseanmälan till ste@mil.se så kontaktar vi dig när rekryteringen startar.

Första ubåtsflottiljen
Fakta Första ubåtsflottiljen
 • Förkortning: 1.ubflj
 • Ort: Karlskrona
 • Yrkesofficerare: 190
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 95
 • Civilanställda: 3
 • Reservofficerare: 48
Så här har vi räknat