Uttagning och krav

Första ubåtsflottiljen ställer i grunden höga krav på all sin personal avseende den fysiska, medicinska och psykiska aspekten. Kraven varieras...