Ubåtar

Ubåt typ Gotland När HMS Gotland sjösattes 1995 var den den första ubåten i världen som från början byggdes med luftoberoende maskineri. Totalt...

SJÖTRANSPORTENHETEN

Sjötransportenheten (STE) ingår i Försvarsmaktens specialförbandssystem och är ett så kallat specialoperationsförband. Enhetens huvuduppgifter är att...