Försvarsmaktens värderingar är den etiska grundval som hela dess verksamhet vilar på. Alltså närmast filosofiska frågor om varför man gör det man gör, hur en perfekt värld ser ut och vilka värderingar som ska vägleda strävan dit.

Mål

Målet med Försvarsmaktens gemensamma strävanden är att säkra krigsförbandens förmåga och framgång. Mängder av initiativ tas av andra primära orsaker, men i slutänden är förbandens stridsförmåga alltid slutmålet bakom att något sätts i verket.

Visioner

Försvarsmaktens övergripande vision lyder: "Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands." Eftersom det är just en vision behöver den inte stämma med verkligheten i dagsläget, men i en perfekt värld är den helt förverkligad. Visionen är medvetet kort så att den är lätt att komma ihåg.

Värdeord

Försvarsmaktens tre värdeord är öppenhet, resultat och ansvar. Dessa ändras inte, men deras tolkning anpassas till skiftande uppdrag och omgivningar i form av etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder. Öppenhet betyder att medarbetarna är öppna och ärliga. Resultat betyder att man tar initiativ och uppnår resultat. Ansvar betyder att man står för det man representerar och gör, samt att man är pålitlig.