Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Operationella publikationer för militär luftfart

Operationella publikationer för militär luftfart innehåller bestämmelser, styrningar samt tillämpningar för de operationella funktionerna (inklusive verksamhetsledning) inom Försvarsmakten.

Funktionerna är fallskärm, flyg, flygplats, fortsatt luftvärdighet och flygunderhåll, sambands- och informationssystem, stridsledning samt verksamhetsledning och även systemvärdighetsdelar inom dessa. Funktionerna presenteras, eller kommer att presenteras, i respektive publikation enligt nedan. Dessa gäller för all personal inom respektive funktion. 

Innehållet tas fram och utvecklas av de chefer som har ansvaret för sin funktion och syftar till maximalt nyttjande av förmågor med bibehållen säkerhet och beskriver rutiner/procedurer/metoder inom respektive funktion. De innehåller ej någon form av taktiska eller ekonomiska anvisningar.

Det är viktigt att poängtera att all personal som använder dem har genomfört en utbildning på dessa samt blivit godkända att använda dem i sin befattning; det krävs utbildning för att se sammanhang och villkor i de bestämmelser som ingår. Detta innebär att det är otjänligt att läsa eller citera enskilda delar och därifrån göra konstateranden eller dra slutsatser.