Värnpliktens ursprung

Någon form av värnplikt har vi haft i Sverige sedan vikingatiden. Dagens lumparminnen är bara den senaste skepnaden av ett gemensamt militärt försvar av rikets gränser.

Bevakningssoldater under övningen Sammarin 04. Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

Är det en mänsklig rättighet att slippa kriga? Eller är det en mänsklig skyldighet att i tider av fara hjälpa till att försvara det land vars beskydd man åtnjuter när det är fred?

Frågan har avhandlats åtminstone sedan nationalstatens uppkomst, och har i Sverige oftast besvarats genom någon form av obligatorisk militär tjänstgöring för män. Vikingakungar skapade ledungar för att skydda främst kusterna. Under stormaktstiden infördes indelningsverket, ett sätt för staten att säkra försörjningen av manskap till krigstågen och låta grupper av självägande bönder stå för kostnaderna.

Soldaterna och sjömännen i indelningsverket var dock frivilliga, så den egentliga föregångaren till vår tids värnplikt var beväringsverket som infördes på 1800-talet som ett komplement till indelningsverket. Beväringar var i grunden alla svenska män mellan 21 och 25 år, men eftersom man kunde köpa sig fri från beväringspliktens 12-30 dagars utbildning kan den inte sägas ha varit allmän.

Det var däremot nästa steg, det som vi kallar värnplikten och som infördes 1901 i samband med att indelningsverket avskaffades. Enligt det nya systemet var alla män mellan 21 och 40 år (senare 18-47 år) skyldiga att utbilda sig för att kunna försvara landet militärt. Värnplikten har aldrig omfattat kvinnor, som dock fick möjlighet att frivilligt göra "lumpen" 1980.

Värnplikten gjordes vilande av Sveriges riksdag den 16 juni, med röstsiffrorna 153 för och 150 emot.

Källa: Statens Maritima Muséer