Precis som alla andra länder har Sverige alltid behövt soldater och sjömän för landets försvar. Fler under stormaktstidens krig, förstås, men även i fredstid för att snabbt kunna mobilisera. Under 1900-talet var lösningen värnplikt för alla män, och sedan 1980 de kvinnor som själva ville.

Normalt sträckte sig värnplikten mellan 7,5 och 15 månader beroende på vapenslag och typ av tjänst. Befälselever gjorde längre värnplikt än vanliga soldater.

Under de 109 år vi hade värnplikt genomgick åtta miljoner svenskar det första steget, den så kallade mönstringen med två dagar av fysiska och psykologiska tester. Med mönstringen som grund togs personer sedan ut till tjänstgöring baserat på dels Försvarsmaktens (eller Krigsmakten, som den hette fram till 1975) behov, och dels på individens kompetens och önskemål.

Värnplikten satte spår i unga svenska män under flera generationer, både positiva och negativa, och var ofta föremål för debatt och kontroverser. När den avskaffades den 1 juli 2010 ersattes den av en frivillig försvarsmakt baserad på anställd personal.

Om man ska vara riktigt noga är värnplikten inte avskaffad utan "vilande" i fredstid. En slags ersättare fick vi 1995 i totalförsvarsplikten, som gäller alla svenskar mellan 16 och 70 år. Den innebär ingen utbildning, utan bara en plikt att hjälpa till vid ett krisläge – antingen militärt eller civilt.