UNPROFOR – Kroatien, Bosnien och Makedonien

Fakta

UNPROFOR – United Nations Protection Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 161 poliser

Geografiskt område: Kroatien, Bosnien, Makedonien

Högkvarter: Sommaren 1992 Sarajevo och senare Zagreb.

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 743 (1992) med flera. Säkerhetsrådets resolution 836 (1994) med flera angående "Safe Areas".

Etablerad: Februari 1992 till mars 1995

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 38 614 trupp, 673 militära observatörer och 671 poliser (september 1994)

Omkomna i UNPROFOR till och med mars 1995: 167 personer (ingen svensk)