UNPROFOR – Kroatien/Bosnien/Makedonien

Fakta

UNPROFOR – United Nations Protection Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: April 1992–januari 1996 tjänstgjorde 98 militära observatörer. Överste 1:a graden Bo Pellnäs var Chief Military Observer november 1992 till november 1993.

Geografiskt område: Kroatien, Bosnien, Makedonien

Högkvarter: Sommaren 1992 Sarajevo och senare Zagreb

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 743 (1992) med flera. Säkerhetsrådets resolution 836 (1994) med flera angående "Safe Areas".
Etablerad: Februari 1992 till mars 1995
Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 673 militära observatörer (september 1994)
Omkomna i UNPROFOR till och med mars 1995: 167 personer (ingen svensk)