Sverige hade sedan 1948 bidragit till FN-insatser med obeväpnade observatörer men den så kallade Suezbataljonen var den första beväpnade trupp som Sverige ställde till FN:s förfogande. Det blev också starten för det som senare kom att kallas utlandsstyrkan.

I den här sektionen finns internationella insatser som avslutats för mer än fem år sedan.

Sverige och Försvarsmakten har sedan 1956 en 60-årig obruten tradition av truppinsatser i fredsinsatser världen över, bland annat på Cypern, i Mellanöstern, Bosnien, Kosovo, Liberia och Afghanistan. Ett flertal mindre insatser har också genomförts, till exempel genom enskilda officerare som tjänstgjort som militärobservatörer i FN:s regi. Försvarsmakten har genom åren deltagit i sammanlagt över 120 internationella uppdrag i omkring 60 länder. Sammanlagt har över 85 000 svenskar tjänstgjort i utlandsstyrkan.

Den största insats som genomförts – i antalet soldater räknat – är den på Cypern (UNFICYP), där cirka 28 000 svenskar tjänstgjorde mellan 1964 och 1993. Andra stora insatser är UNEF i Gaza och Sinai 1956-1967 med 12 000 soldater, UNIFIL i Libanon 1980-1994 (9 200), UNEF II i Sinai 1973-1980 (7 600) och ONUC i Kongo 1960-1964 (6 300). Mellan 1993 och 1999 tjänstgjorde 10 200 svenskar i den FN-ledda insatsen UNPROFOR i Bosnien som senare blev Natoledd med namnet IFOR/SFOR (i dag leds insatsen av EU).