Repetitionsutbildning

Regeringen har beslutat ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt kalla in krigsplacerade. Bakgrunden är det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten i att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga.

Tre soldater i halvcirkel innhomhus. I bakgrunden fler soldater.
De första soldaterna ryckte in till repetitionsutbildning i bland annat Arvidsjaur (bilden) i mitten av november. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under hösten 2015 repetitionsutbildas cirka 400 soldater vid P 4, I 19, Amf 1, F 21, Ledningsregementet och Trängregementet.

Inkallelser för repetetitionsutbildning under 2016 skickas ut under vintern inför utbildningstart i maj 2016.