Granatspruta 92

Granatspruta 92 (Grsp) är en luftkyld, bandmatad granatspruta med en kaliber på 40 millimeter med en eldhastighet på cirka 350 skott per minut och riktad sprängverkan.

Foto: Försvarsmakten

Vapnet laddas och säkras på nytt efter varje skott tack vare det tryck som uppstår i kammaren efter varje skjutet skott. Inom Försvarsmakten används Granatspruta 92 bland annat som understöd på Stridsbåt 90 varifrån den kan monteras ned vid landstigning och tas med på land för att bekämpa pansarfordon och marktrupper.

Granatspruta 92 kan skjuta granater mot ett mål på så långt avstånd som 2200 meter, men då med sämre precision eftersom siktet är avsett för ett maximalt avstånd på 1500 meter.

Pansarspränggranaten består av sprängladdning, splitterhölje och tändrör. Splitterhöljet innehåller förfragmenterade stålsplitter som har en verkan upp till fem meter från detonationspunkten. Tändröret kan endast osäkras efter det att granaten har skjutits ut och lämnat mynningen. Tändröret innehåller en anslagskänslig del och en autodestruktionsenhet som utlöses efter cirka 15 sekunder om granaten träffar mjuk mark eller snö.

Fakta

Internationell benämning: Saco Defence MK19 M3

Kaliber: 40 mm

Vikt: 81 kg

Eldhastighet: 350 skott/min

Max praktiskt skjutavstånd: 1200 meter