Korvett Stockholm

Efter nästan 30 år i tjänst kan de två korvetterna i Stockholmsklassen fortfarande göra slagkraftiga insatser inom både ubåtsjakt och ytstrid.

HMS Stockholm kommer in för att förtöja vid HMS Trossö under insats i Adenviken. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Stockholmskorvetterna är de minsta av Försvarsmaktens korvetter. Visbykorvetterna, till exempel, är nästan 50 procent längre. De två korvetterna i Stockholmsklassen är även de äldsta, byggda i mitten av 1980-talet som ledningsfartyg. De uppgraderades efter "halvtid" 2000-2002 då de bland annat fick nytt huvudmaskineri, ett förbättrat ledningssystem och en släpsonar i aktern.

Stockholmskorvetternas främsta uppgifter är ubåtsjakt, eskortering och ytstrid. Bestyckningen består bland annat av kulsprutor, sjömålsrobotar, sjunkbomber och målsökande ubåtsjakttorpeder.

Stockholmskorvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm utgjorde tillsammans med stödfartyget HMS Trossö Sveriges första bidrag till EU:s Operation Atalanta i vattnen utanför Somalia 2009. Inför det uppdraget på varmare breddgrader utrustades korvetterna även med ett förbättrat ventilationssystem.

De två Stockholmskorvetterna tillhör Tredje sjöstridsflottiljen och har Karlskrona som hemmahamn.

Fakta

Längd: 50 m

Deplacement: 380 ton

Fart: 30 knop

Besättning: Totalt 35 personer (varav 16 sjömän)

Beväpning: 8 stycken sjömålsrobotar RB 15, 1 stycken 57 mm allmålskanon, 4 stycken 40 cm ubåtsjakttorpeder