• Rekryter under grundläggande militär utbildning, GMU, i Arvidsjaur.Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Försvarsmakten i siffror

Personalsiffor

Försvarsmakten är en stor organisation bestående av både heltidsanställda, deltidsanställda och Hemvärnets personal med hemvärnsavtal. Här presenteras personalsiffror utifrån hela Försvarsmakten.
  Totalt Kvinnor Män
Alla anställda inklusive hemvärnsavtal 52 325
6 779 45 546
Civil personal 5 132 2 059 3 073
Hemvärnets avtalspersonal 21 487 2 880 18 607
Antalet kontinuerligt tjänstgörande 20 141
3 279 16 862
Kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän
5 807  620 5 187
Officerare (heltid) 7 279  415 6 864
Specialistofficerare (heltid)  1 869  173  1 696
Antal tidvis tjänstgörande 10 116  551  9 565
Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid)
 3 769 371 3 398
Reservofficerare (ungefärligt antal)  6 140  159  5 981
Reservspecialistofficerare  207 21  186
Andra kategorier      
Antal rekryter och officersaspiranter 581 69 512
Civila: timanställda och arvoderade  26  10  16

 


Alla siffror från 2015-12-31

Liten ordförklaring:

Hemvärnsavtal - hemvärnssoldater är inte anställda utan har ett hemvärnsavtal med Försvarsmakten

Rekryter - under grundläggande militär utbildning, GMU, kallas deltagaren för rekryt.

Officersaspirant - en elev under utbildning till officer eller specialistofficer.