Försvarsmakten i siffror

Försvarsmakten är en stor organisation bestående av både heltidsanställda, deltidsanställda och Hemvärnets personal med hemvärnsavtal. Här presenteras personalsiffror utifrån hela Försvarsmakten.

Rekryter under grundläggande militär utbildning, GMU, i Arvidsjaur. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
  Totalt Kvinnor Män
Alla anställda inklusive hemvärnsavtal 52 325
6 779 45 546
Civil personal 5 132 2 059 3 073
Hemvärnets avtalspersonal 21 487 2 880 18 607
Antalet kontinuerligt tjänstgörande 20 141
3 279 16 862
Kontinuerligt tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän
5 807  620 5 187
Officerare (heltid) 7 279  415 6 864
Specialistofficerare (heltid)  1 869  173  1 696
Antal tidvis tjänstgörande 10 116  551  9 565
Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid)
 3 769 371 3 398
Reservofficerare (ungefärligt antal)  6 140  159  5 981
Reservspecialistofficerare  207 21  186
Andra kategorier      
Antal rekryter och officersaspiranter 581 69 512
Civila: timanställda och arvoderade  26  10  16

 


Alla siffror från 2015-12-31

Liten ordförklaring:

Hemvärnsavtal - hemvärnssoldater är inte anställda utan har ett hemvärnsavtal med Försvarsmakten

Rekryter - under grundläggande militär utbildning, GMU, kallas deltagaren för rekryt.

Officersaspirant - en elev under utbildning till officer eller specialistofficer.

Personal per förband

Personalsiffror nedbrutna per förband, skolor och centrum finns på respektive enhets sidor.

Till enhetsvisaren