Filmer från konferensen "Rekrytera tillsammans"

Konferensen "Rekrytera tillsammans - Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?" genomfördes den 28 januari, 2016.

De olika delarna av konferensen finns att se i dessa filmer.

Del 1

Konferensen öppnas/inledning, Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö samt moderator Nisha Besara.

Del 2

Försvarsmaktens personalförsörjning – en samhällsreform. Överbefälhavare Micael Bydén.

Del 3

Ungdomars väg in i arbetslivet – efterfrågan/branscher/trender, Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Clas Olsson.

Del 3:2

Ungdomars väg in i arbetslivet – yrkesval/utbildning/trender, Mats Lindgren, VD Kairos Future.

Del 4

Försvarsmaktens nya grundutbildning – möjlighet för kompetensförsörjning / Samverkan – kompetens- och personalförsörjning, Peter Tagesson, Försvarsmaktens rekryteringssamordnare/Göran Oscarsson, arbetsgivarrelationer, Försvarsmakten.

Del 5

Arbetsgivare berättar – pågående attraktionsprojekt: SKL: "Sveriges viktigaste jobb " Helena Färnsten, SKL; Teknikföretagen: "Fler att välja teknik" Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen; Svensk Handel/ICA: "ICA talent management" Birgitta Roos, ICA.

Del 6

Panel: "Vad tycker målgruppen om erbjudandet?". I panelen ingick nio ungdomar mellan 18-25 år, alla med olika kunskapsnivåer om Försvarsmakten och om dess karriärmöjligheter.

Del 7

Workshopresultat samt avslutning av Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö samt moderator Nisha Besara.