Försvarsmakten finns till hands för våra anställda och deras anhöriga. Det är viktigt för oss.

Vid varje förband eller organisationsenhet finns så kallade lokala anhörigsamordnare. De ordnar träffar och andra aktiviteter för anhöriga. Om du har frågor är det i första hand till din lokala anhörigsamordnare du ska vända dig.

Försvarsmaktens veteranenhet har det övergripande ansvaret för stödet till anhöriga.

Träffar för anhöriga

Försvarsmakten anordnar informationsträffar för anhöriga. De sker både före och under insatsen och ibland i samband med att förbandet kommer hem. I kalendariet hittar du datumen för när nästa träff är i ditt närområde och vilken information du får på den.

Vid träffarna informerar vi om våra insatsområden, vad som sker där och hur internationell tjänstgöring fungerar. Vi pratar om hur tjänstgöringen kan påverka den anställda som befinner sig utomlands och även de som är kvar hemma. Vi berättar också om det stöd Försvarsmakten erbjuder anhöriga vid en krissituation.

Informationsträffarna är ett tillfälle för anhöriga att ställa frågor till oss och att träffa andra som befinner sig i samma situation. De ideella organisationerna Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet berättar även om vad de erbjuder.

Under insatstiden kommer representanter från förbandet hem till Sverige för att berätta om verksamheten och visa bilder.

Informationsbroschyrer

Vi vet att det är bra att vara förberedd innan insatsen börjar. Därför har vi tagit fram ett antal broschyrer som vänder sig till anhöriga och som berör på vilka sätt man kan förbereda sig och vad som är bra att tänka igenom. Dessa broschyrer delas ut på anhörigträffarna, men du kan också ladda ned dem här.

Vem är anhörig?

Om du själv anser att du är anhörig till en anställd i Försvarsmakten, så räknas du som anhörig. Du har rätt att ta del av det anhörigstöd Försvarsmakten erbjuder.


Den anställda får även ange två anhöriga som blir kontaktpersoner som Försvarsmakten kommer att vända sig till i frågor som rör den anställda.