Veterandagen 29 maj 2017

Kom och hylla Sveriges veteraner!

Kungen delar ut medaljen "Sårad i strid" vid veterandagen 2016. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

"Veterandagen högtidlighålls varje år den 29 maj genom en statsceremoni i anslutning till veteranmonumentet Restare där vi tillsammans hedrar och minns de som varit i fredens tjänst.

Under årets högtidlighållande riktar Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande till veteraner som deltog i UNEF 1, Suez/Gaza, under åren 1956-1967. Detta med anledning av att det i år är 50 år sedan insatsen avslutades.

Alla veteraner och anhöriga samt allmänheten är välkomna att genom sitt deltagande hedra och minnas våra veteraner.

Mer information publiceras här under våren, efter hand som planeringen fortskrider.

Väl mött på Veterandagen!