Tillsammans för ett robust Sverige

Vi är många som arbetar tillsammans när allvarliga kriser uppstår i samhället. Det händer inte ofta, vilket vi är glada för. Nu har du chansen att träffa alla oss, på en och samma gång. Möt oss i Kalmar på Elevatorkajen, 29 april klockan 10-15. Vi har med oss utrustning, olika fartyg och fordon och kommer visa exempel på hur vi löser uppgifter tillsammans.

På plats på Elevatorkajen kommer man bland annat kunna träffa representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget med ambulansverksamheten och Räddningstjänsten. Foto: Martin Eneborg/Försvarsmakten

Vi kommer att vara på plats under dagen:

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Polisen, Räddningstjänsten, Kalmar kommun, frivilliga försvarsorganisationer, civila frivilligorganisationer och Svenska sjöräddningssällskapet. Listan kan komma att växa.

Förband ur Försvarsmakten:
Blekinge flygflottilj - F 17, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Göta ingenjörregemente - Ing 2, Sjöstridsskolan med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - SWEDEC och hemvärnsbataljoner.

Mer information om dagens aktiviteter kommer att publiceras på den här sidan.