Välkommen till marinens dag

Lördag den 10 september mellan klockan 10.00–14.00, öppnar marinen på Berga grindarna. Du kommer att få träffa personal tjänstgörande på Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen och Marinbasen som visar och berättar om vårt dagliga arbete. Utöver det träffar du personal från olika frivilligorganisationer.

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Dagen kommer att erbjuda en del prova på verksamheter, förevisningar och framförallt kommer du att träffa amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och hemvärnssoldater.

Besökare med små barn kan med fördel medta hörselkåpor anpassat för barn då vissa moment kommer att avge buller, även hundar kan påverkas av höga ljud och trivs kanske bäst hemma. Barn ska alltid vistas i vuxens sällskap.

Enklare förtäring eller varm lunch kan köpas på plats, endast mot kontant betalning.

Tid: Lördag den 10 september, klockan 10:00-14:00

Plats: Berga/Haninge söder om Stockholm. Med fordon kör väg 73 mot Nynäshamn/Årsta Havsbad. För kommunal trafik, tåg mot Västerhaninge, vidare med buss mot Berga. Sök på SL för just din färdväg.

Då vi väntar många besökare är kommunalt färdalternativ att föredra, extrainsatta bussar går mellan Västerhaninge – Berga klockan 09.30-1200 samt Berga – Västerhaninge 13.30–14.30.

För de som måste välja bilalternativet, finnasparkeringsmöjligheter i anslutning till förbandet.

Det råder fototillstånd under dagen, drönare är ej tillåtet.

Varmt välkomna!