Markstridsdagar 2016

Markstridsdagarna genomförs regelbundet för att tydliggöra utvecklingen för arméns markstridsförband och hölls senast 2012 på Ravlunda skjutfält i Skåne. I år hålls dagarna i Boden den 3-4 februari och fokuserar på arméns utveckling de kommande åren.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Stridsenheten brigad innehåller alla de funktioner som behövs för att genomföra strid mot en kvalificerad motståndare, och arméns förmåga att strida i brigad är prioriterad i uppbyggnaden av det nationella försvaret. Den professionella personalen och materiella förnyelsen, med till exempel artilleripjäser och fältarbetsmaskiner, gör att armén är väl rustad för framtida hot. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Markstridsdagarna är ett tillfälle då Försvarsmakten samlar de elever som nu genomför specialistofficersutbildning och nivåhöjande utbildning vid Försvarsmaktens olika skolor för att visa det sammanhang som de efter sin examen ska kunna verka i. Förbandens förmåga att fungera tillsammans som en helhet, i en brigad, står i fokus under uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Målbildsförevisning, materielutställning och seminarier står på schemat för inbjudna gäster och åskådare, som utöver eleverna består av chefer på olika nivåer inom Försvarsmakten, beslutsfattare och representanter från andra myndigheter.

I och med att evenemanget genomförs i Boden läggs också fokus på vinterförmåga.

Ansvarig för planering och ledning är Markstridsskolan, och dagarna genomförs med stort stöd från I 19. Därutöver deltar ett antal förband samt delar av försvarsindustrin.

Målbildsförevisning

Målbildsförevisningen syftar till att visa delar av de olika enheter som ingår i markstridskrafterna och hur samspelet fungerar under ett anfall. En mekaniserad motståndartät kommer att framrycka längs och vid sidan av väg i vintermiljö. Den del av brigaden som åskådarna ser är en stridsgrupp som är sammansatt av stridsfordon 90 och stridsvagn 122.

Striden understöds av indirekt bekämpning med artilleri och granatkastare. Deltagande ingenjörförband utför fältarbeten som skydd för egna förband och för att försvåra motståndarens rörlighet i terrängen. Brigaden understöds även med helikopter för sjuktransport.

Karta