Marinstridsdagarna 2016

Marinstridsdagarna arrangeras som traditionen bjuder i Karlskrona under vecka 4. I vinter är det den 26 - 28 januari och med temat:
"Ökad marin förmåga - nu krävs leverans"

Marinstridsdagarnas profilbildDet övergripande syftet med arrangemanget är kunskapsspridning inom det marina verksamhetsfältet. Detta omfattar områden som exempelvis logistik, luftförsvar, samband. Det personliga mötet mellan personal inom samma funktion på olika orter och myndigheter är av vikt då det främjar kontaktnätsbyggandet och marin kompetens. Målgruppen är främst operatörer/tekniker vid våra marina insatsförband.

Marinchefen (MC), marintaktisk chef (MTCH) samt chefen för marinens produktion (C ProdM) står för innehållet den första dagen som genomförs gemensamt för alla deltagare i Konserthusteatern i Karlskrona. Flera intressanta föreläsare från olika funktioner och myndigheter kommer här att ge sin syn på marina intresseområden.

Dag två och tre bryts upp i marina stridsområden där områdesansvariga chefer inleder. Här ges en mängd föreläsningar och förevisningar, och även möjlighet till fördjupade diskussioner inom respektive stridsområde.
Här ges möjlighet till fördjupad diskussion inom respektive marint stridsområde kopplat mot temat ”operativ effekt”.

För anmälan och program i detalj, gå till Marinstridsdagarnas portal