Marinstridsdagarna 2015

"Marinen här och nu, utmaningar i närområdet". Så lyder temat för Marinstridsdagarna som arrangeras den 20 - 22 januari 2015.

Marinstridsdagarnas profilbildMarinstridsdagarna är ett internt årligt arrangemang i Karlskrona i syfte att mötas, sprida erfarenheter och utvecklas internt inom branschen.

Högkvarteret står för innehållet den första dagen som genomförs gemensamt för alla deltagare, i Konserthusteatern i Karlskrona. Flera intressanta föreläsare från olika funktioner och myndigheter kommer här att ge sin syn på marina intresseområden.

Dag två och tre bryts upp i marina stridsområden där områdesansvariga chefer inleder. Här ges en mängd föreläsningar och förevisningar, och även möjlighet till fördjupade diskussioner inom respektive stridsområde.
Ämnen som kommer diskuteras är bland andra marinens förmåge- och materielutveckling/anskaffning, forskning, logistik, personalförsörjning, gränsöverskridande samarbete i närområdet och säkerhetsläge.

För anmälan och program i detalj, gå till Marinstridsdagarnas portal