Livgardets dag 2016

Lördagen den 3 september 11.00-15.00 öppnar vi grindarna till regementet i Kungsängen. Vi vill att du ska få möjlighet att lära dig mer om vår verksamhet och träffa våra anställda: soldater, officerare och civila som kan berätta om hur det är att arbeta för den näst största arbetsgivaren i Upplands-Bro kommun: Försvarsmakten.

Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

Livgardet är ett av Sveriges största regementen och utan jämförelse det mest mångfacetterade. Här finns specialister i allt från markstrid till statsceremoniel, internationell utbildning samt träning av hundar och hästar, som används i Försvarsmaktens verksamhet.

Under Livgardets dag genomför vi uppvisningar och du kommer bland annat att kunna titta närmare på militär utrustning, fordon och sjukvårdsberedskap. Våra hundförare visar hur hundarna jobbar i fält. Försvarsmaktens logistik öppnar också upp sina lokaler där du kan se och pröva personlig utrustning. Om du vill komma ännu närmare kan du prova exercis, stridsförflyttningssätt, skjuta med vapensimulatorer och kanske ta en tur med vårt senaste tillskott: pansarterrängbil 360. För den teknikintresserde finns en teknisk plats och för den historiskt intresserade kan vi erbjuda ett besök i regementsmuseet där unika föremål finns bevarade. Barnen får fältmässig ansiktsmålning om de vill. Barnen kan också pyssla under ledning av Soldathemmet.

Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten kan du besöka vår informationspunkt. Några av våra samarbetspartners finns också på plats för att berätta om hur de stödjer veteraner och anhöriga, som har familjemedlemmar i internationell insats. Försvarsutbildarna berättar om sin verksamhet för ungdomar som har fyllt 15 år.

Möjlighet till förtäring finns både inom Livgardets område och utanför på Soldathemmet. Ta med kontanter.

Ta dig hit: Abonnerade bussar trafikerar sträckan Kungsängens station-Livgardet i skytteltrafik under dagen. Start från 10.50 i Kungsängen. Du kan också ta en av SL:s bussar mot Livgardet/Granhammar. För dig som väljer att åka bil finns parkering i anslutning till regementet.

Säkerhet: Eftersom området är ett skyddsobjekt ska du medföra legitimation, som du kan visa upp vid begäran. Tänk också på att väskor kan kontrolleras. Fotografering är tillåten under dagen, dock ej drönare. Med anledning av de vaccinationsregler som gäller inom området ber vi dig lämna hunden hemma. 

Barnens säkerhet: Vi vill att barnen också ska ha en trygg och rolig dag hos oss. Därför ska barn som provar eller rör sig vid Försvarsmaktens materiel hållas under uppsikt av vuxen. Beakta eventuell kläm- och fallrisk.

Observera att programmet kan komma att ändras.