Press och media

Massmedia är varmt välkomna att besöka Malmen under Flygdagarna.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Vi erbjuder plats i ett mediecenter för den press som föranmäler sig enligt nedan. Det går även att anmäla sig med presslegitimation under flygdagen, men tillträde fås då i mån av plats. Lokalen ligger i nära anslutning till utställningsområdet och erbjuder – förutom väderskydd - möjlighet till el, närhet till förtäring samt viss plats för arbete.

Flygdagspersonal kommer att finnas på plats för att meddela eventuella uppdateringar av programpunkter samt för att erbjuda allmän information om flygdagen. Vi kommer också göra allt vi kan för att uppfylla era önskemål om intervjuer.

Anmälan med:

  • Namn
  • Mediebolag
  • Om möjligt mellan vilka tider ni är på Malmen
  • Eventuella önskemål om intervju med någon särskild företrädare, samt hur intervjun skall genomföras (text, ljud/bild)

Skickas till mail fm-airshowaccreditation@mil.se senast måndag 15 augusti.
Önskemål om intervjuer kan även göras under dagen, men kan av naturliga skäl inte garanteras även om vi kommer att göra allt vi kan för att tillgodose era önskemål.