Hitta till Malmen

Det finns tre parkeringsområden och fem infartsvägar till Flygdagarna, men trots det kommer det att bli bilköer. Vi rekommenderar därför de som kan att cykla, gå eller åka kollektivt. Buss 13 är gratis mellan Resecentrum och Flygvapenmuseum under Flygdagarna och kommer att gå dubbelt så ofta! Cykelparkeringar finns vid östra och västra banänden för cyklister från Malmslätt respektive centrum via cykelbanan längst Malmslättsvägen.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Parkeringsinformation

E4:an Tift, för trafik från E4 norrifrån. Pris 20 kronor.

Sväng av vid avfart 112 Linköping Norra (IKEA), ta höger i Ullevirondellen och åk Nygårdsvägen- Nya Ledbergsvägen till Tift. Därifrån går matarbussar till Malmen/Flygvapenmuseum.

Västra banänden, för trafik från E4 söderifrån samt centrum via Vikingstad. Mycket begränsat tillträde mellan 10:30-15:00. Pris 50 kronor.

Från E4:an söderifrån, sväng av redan vid Mantorp, avfart 110. Åk gamla E4:n till Vikingstad, därefter Bankebergsvägen.

Från Centrum, kör mot Vikingstad, därefter Bankebergsvägen.

Då delar av tillfartsvägen innan parkeringen ligger under flygområdet får det inte finnas bilköer där när jetflygplan flyger. Därför kommer biltrafiken bara att släppas på kortare stunder efter klockan 10:30. Bilköer kommer att bildas vid avspärrningen. Var ute i god tid.

Östra banänden, med tre separata infartsvägar, för trafik som svängt av från E4:an vid avfart 111 (Tift) och väg 34 samt trafik från centrum. Pris 50 kronor.

Från E4:an/väg 34, sväng höger i Rydsrondellen och därefter höger i Jägarvallsrondellen, mot östra banänden.

Från centrum, kör Malmslättsvägen, sväng av Kärnavägen mot Malmslätt och därefter Malmenvägen. Eller sväng höger i Rydsrondellen och därefter vänster på Rydsvägen och Jägarvallsvägen.

Från denna parkering är det en 20-30 minuters promenad längst en grus/gräs/flis väg till utställningsområdet. Det kommer att gå ett begränsat antal bussar för de som har svårt att gå.

Övrigt

Bussar och husvagnar/husbilar kan i mån av plats parkera vid Flygvapenmuseum.

Bilister med särskilt parkeringstillstånd kan passera avspärrningen vid parkeringsyta Västra banänden och parkera vid vakt 3.

Bilister med handikapparkeringstillstånd kan passera avspärrningen Kärnavägen och parkera vid vakt 1.

Boende i området kan passera avspärrningarna.

 

 

 

Karta