Gumboda hed, 250 år

Ett unikt tillfälle i Sverige att fira nationaldag tillsammans med Försvarsmakten och Robertsfors kommun! Något för dig som vill lite extra med Sveriges högtidsdag. Gumboda hed, 2014, är något som aldrig kommer igen, något unikt och värt att ta vara på. En perfekt inledning på en nationaldag att minnas för resten av livet.

Umeå hemvärnsmusikkår spelar under dagen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Västerbottensbataljonen övar. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
CBRN-enhet Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Överflygning av flyg från Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå. Foto: Försvarsmakten

11:00 på Gumboda hed, Robertsfors kommun mellan Umeå och Skellefteå.

På heden kommer du under den 6 juni att kunna:

 • GÅ tillsammans med Försvarsutbildarna beväringsmarschen från kyrkan i Ånäset till Gumboda hed!
 • FIRA Sveriges nationaldag tillsammans med Robertsfors kommun och Försvarsmakten!
 • AVNJUTA vår nationaldagstalare, landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson som talar till Sverige!
 • GRATULERA våra nya medborgare när de blivit svenskar!
 • FRÅGA våra yrkesinformatörer hur du kan få ett jobb i Försvarsmakten!
 • GÅ till hemvärnsbataljonernas övningsplatser i närheten!
 • ÅKA bandvagn eller terrängbil mellan heden och hamnen!
 • UPPLEVA hur modern militär verksamhet tränas vid Västerbottens hemvärnsbataljon!
 • SVARA på tipspromenadens frågor för att kanske vinna ett mycket speciellt pris lite senare på dagen!
 • GÅ NER i en ubåt och förundras över vad en engagerad person kan åstadkomma!
 • TITTA IN i en helikopter och skaffa dig en uppfattning om kvalitén på vår moderna försvarsmateriel!
 • INTERVJUA den flygande besättningen om hur det är i flygvapnet!
 • LYSSNA till musikkårernas konsert och njuta av hemvärnets enormt duktiga musiker!
 • ...och mycket, mycket annat.

Kort sagt: Den 6 juni på Gumboda hed kan bli något för dig som vill börja nationaldagen 2014 med något unikt och något som aldrig kommer igen, Försvarsmaktens 250:e år på heden. Platsen som är försvarets vagga i norra Sverige.

Karta