Välkommen till Garnisonens dag på Berga

Lördagen den 5 september öppnar vi grindarna till Haninge garnison på Berga söder om Stockholm. Ni är då välkomna att besöka Amfibieregementet och 4.sjöstridsflottiljen, träffa soldater, sjömän, officerare och civilanställda som jobbar vid förbanden.

Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Det kommer att finnas möjlighet att kliva ombord på fartyg och stridsbåtar, känna och klämma på den utrustning som personalen använder sig av, lyssna på intressanta föredrag om den marina insatsen i Adenviken. Dagen kommer dessutom att bjuda på förevisningar och inte minst kommer ni att träffa personalen där ni har möjlighet att ställa alla möjliga frågor om vårt arbete, utbildningar och mycket annat.

Det kan komma att bullra något vid uppvisningar och föräldrar till små barn kan med fördel medta egna hörselkåpor anpassade för små öron. Ta också hänsyn till hundar, de kan uppfatta vissa ljud som stressande och mår kanske bäst av att stanna hemma.

Enklare förtäring kommer att säljas på plats, dock endast mot kontant betalning. 

Anvisade parkeringsplatser  finnas i anslutning till förbandet. Extrainsatta bussar arrangeras mellan Väster Haninge - Berga klockan 09.30-11.00 samt Berga - Väster Haninge 13.30-14.30.

Det råder fototillstånd under dagen, drönare är inte tillåtna.

 

Garnisonens dag börjar klockan 10:00 och avslutas klockan 14:00.

 

Varmt Välkomna!