Försvarssektorns miljödag 2016

Försvarssektorn har ett unikt samarbete för att tillsammans minska sitt ekologiska fotavtryck. Försvarssektorns miljödag genomförs för femte gången. Årets miljödag presenterar hur sektorn på olika sätt samarbetar för att minimera påverkan på ekosystemtjänster och hur sektorn genom olika åtgärder bidrar till den biologiska mångfalden genom hänsynstagande till natur- och miljövärden under övning, förvaltning och upphandling.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under dagen kommer vi att få veta mer om vad ekosystemtjänster är och hur värdet av ekosystemtjänster kan integreras i relevanta beslut.
Dagen kommer introduceras med Sveriges strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av Michael Löfroth, Kansliråd Miljö- och energidepartementet.

Ulrika Hagbarth från Naturvårdsverket kommer att förklara varför ekosystemtjänster är nödvändiga för vår välfärd och varför det är nödvändigt för ett samhälle som har ambitionen om en hållbar utveckling att se värdet av ekosystemtjänster.

Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk kommer att ge en inblick i hur Försvarssektorn arbetar med att ta hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i övningsverksamheten, i fastighetsförvaltning och vid upphandling av försvarsmateriel.

Tid: 13 april, 2013, 13:00

Plats: Försvarshögskolan, Stockholm