Ackreditering Media/Spotters 25 respektive 26 augusti

Under fredagen genomförs förberedelser och de deltagande flygplanen i uppvisningsprogrammet gör en flygning för Display Director (uppvisningsledaren), en så kallad Rehearsal Flight.

Under fredagen den 25 augusti finns möjlighet att ackreditera sig för ett så kallat ”Spotterspass”.

Rehearsal Flight startar ca kl 09.00 och pågår till ca 15.30.

Static Display av de flygplan som ingår i markutställning och flyguppvisning sker samma tid.

Spotterspass 25−26 augusti

Ansökan ”Spotterspass” ska innehålla personnummer, namn, publiceringskanal och e-postadress. Ansökan skickas till info-f21@mil.se senast 24 augusti klockan 12.00.

Ackreditering sänds till angiven e-postadress med bifogad information.

Media

För media som önskar delta under fredagens förberedelser kl 09.00−15.30 anmäler detta till info-f21@mil.se senast 24 augusti. Anmälan ska innehålla personnummer, namn, vilket media som representeras.

Accreditation of international media and/or spotter representatives

Friday August 25, Rehearsal Flight/Static Display 09.00−15.30 hrs.

Saturday August 26, Airshow 09.00−17.00 hrs.
Complete accreditation requests by e-mail to info-f21@mil.se no later than August 24 12.00 hrs.

The request must contain: Full name, nationality, date of birth, copy of your passport/press pass, date that the request concern (25, 26 or both) and a copy of the assignment letter from the editor.

Please present the link to where your material will be published.

NB! Accreditation will be sent by e-mail with further information.