Försvarsmakten i Almedalen 2015

Från söndag 28 juni till fredag 3 juli fanns HMS Belos i Visby hamn, och under veckan deltog representanter från Försvarsmakten i ett trettiotal seminarier, både i egen och andras regi.

Försvarsmakten deltar för åttonde året i rad i Almedalsveckan i Visby. Foto: Försvarsmakten

För fullständigt program över Försvarsmaktens aktiviteter i Almedalen se bilaga.

Några av höjdpunkterna:

Open Ship – visning av HMS Belos
 – välkommen ombord och titta närmare på Försvarsmaktens verksamhet.
Onsdag 1 juli och torsdag 2 juli klockan 10.00-14.00.

13.00-13.45  Måndag  29 juni
Svenska FN-soldater i Mali – blir det fred nu?
Sverige bidrar till FN-insatsen i Mali, vilka är utmaningarna? Kan insatsen stoppa kriget och terroristerna? Hur bygger man en varaktig fred? Sverige bidrar för första gången på nästan ett decennium med trupp till FN:s fredsfrämjande insatser.
Plats: Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6
Deltagare: Göran Mårtensson, insatschef Försvarsmakten, Alexander Gabelic, FN-förbundet, Magdalena Tham-Lindell, FOI. Moderator: Markus Derblom, FOI.Webbsänds via sverigeivarlden.se/

15.30-16.15 Måndag  29 juni
Sex år som överbefälhavare – från värnplikt till nytt försvarsbeslut
En föränderlig omvärld och en ständigt pågående försvardebatt. Nytt försvarsbeslut och nya pengar. I höst lämnar Sverker Göranson över till sin efterträdare. Hur har han upplevt sina sex år som ÖB?
Plats: Försvarspolitisk arena St Hansgatan 11
Moderator: Annika Nordgren Christensen
Webbsänds direkt och i efterhand via  forsvarspolitiskarena.se/

08.30-09.30 Tisdag 30 juni
Ökad mångfald genom samverkan – skapa nytta för din verksamhet!
Hur kan företag och myndigheter samverka för att underlätta integration och ungas insteg på arbetsmarknaden? Vi har samlat representanter för kända organisationer som tillsammans med andra jobbar för att bidra till gagn för både individ och samhälle – något som även inneburit ökad affärsnytta.
Plats: HMS Belos
Deltagare: P-O Stålesjö Personaldirektör Försvarsmakten, Patricia Kempff, Swedbank (samhällsengagemang och folkbildning), Birgitta Heijer, Arbetsförmedlingen (regionchef), Helena Skåntorp, Lernia (VD).
Moderator: Sofia Falk 

09.00-10.00
Tillsammans är vi starka. Om nordiskt flygvapensamarbete
Att öva tillsammans, använda varandras landningsplatser och skapa förutsättningar för en gemensam luftlägesbild. Tre sätt att utveckla det nordiska försvarssamarbetet inom flygvapnet. Hör de nordiska flygvapnen berätta om varför de är starkare tillsammans.
Plats: Aerospace Almedalen, East Sweden Garden, Clarion Hotel Visby
Deltagare: Micael Bydén, flygvapenchef Sverige, samt representanter för de finska, norska och danska flygvapnen.
Moderator: Karin Klingenstierna.