Försvarskonferens 2016

Den 18-19 april 2016 samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg för fjärde gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter.

Annika Nordgren-Christensen och försvarsminister Peter Hultqvist vid Försvarskonferens 2015 i Skövde.
Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Under två intensiva dagar kommer inbjudna gäster och deltagare att utbyta erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. Denna samverkan är en förutsättning för Försvarsmaktens rekrytering av soldater och sjömän, men det är också till ömsesidig nytta för alla inblandade då det innebär utvecklingsmöjligheter för individen såväl som kompetensförsörjning i civila verksamheter.

Programmet kommer bland annat att innehålla föreläsningar kopplat till personalförsörjning, workshops, goda exempel och inte minst möjligheten att träffa människor från runt om i landet för att utbyta erfarenheter.

Konferensen kommer också att fokusera på samarbetet mellan nationell och regional/lokal nivå när det kommer till det konkreta arbete som behövs för att skapa en fungerande personalförsörjning.