Svenskt luftrum kränkt av amerikanskt statsluftfartyg