• Luftvärnskanonvagn 90 under övning i Tåme i februari 2015, här skjutning mot bogserat luftmål.Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
 • Fältets stora riskområde innebär många fördelar för de som övar här, man kan skjuta med skarp grovkalibrig ammunition till stridsvagnar, stridsfordon samt luftvärnsrobotar. Här en Stridsvagn 122 under skarpskjutning.Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
 • Ett stridsfordon 90 under skarpskjutning på Tåme skjutfält, här avfyras en så kallad fyrskottssalva.Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
 • Måndagen den 10 september 2007 firade Norrbottens pansarbataljonens de första 50 år de genomfört verksamhet på fältet. Exakt klockan 10.51 denna dag sköts ett skott med ett Stridsfordon 90 som en markering på detta. Bredvid det skjutande stridsfordonet stod en av Föreningen P 5:s många stridsfordon, en Infanterikanonvagn modell 103.Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Tåme skjutfält – en pigg 70-åring

Norrbottens regemente
För 70 år sedan inleddes militär verksamhet på Tåme skjutfält. Närmare bestämt den 25 januari 1946. Den dagen inledde dåvarande Luleå luftvärnskår, Lv 7, sin första riktiga skjutperiod på Tåme skjutfält.
 • Den 25 januari 1946 inleddes militär verksamhet på Tåme skjutfält. Den dagen inledde dåvarande Luleå luftvärnskår, Lv 7, sin..

  Den gamla skjutvarningstavlan strax utanför garageområdet finns kvar.

  Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

 • Tåme skjutfält

  Andra gamla skyltar kan också skymtas ute på fältet.

  Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

 • Officershotellet på Tåme skjutfält

  Befälshotellet på Tåme skjutfält, här ha många officerare tillbringat åtskilliga nätter under sin militära karriär.

  Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

 • Logementslängor på Tåme skjutfält

  De tre logementslängorna, de så kallade Kostabarackerna, har kapacitet för 144 soldater totalt.

  Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

 • Den 25 januari 1946 inleddes militär verksamhet på Tåme skjutfält. Den dagen inledde dåvarande Luleå luftvärnskår, Lv 7, sin..

  Restaurang Kanonen.

  Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Före den 25 januari 1946 hade Lv 7 under marschövningar gästat Tåme och skjutit där. Inköpet av markområdet genomfördes något år tidigare efter det rekognoseringsresultat som framkommit efter dåvarande chefen för Artilleriets luftvärn, A 9 L, det som senare blev Lv 7, major Niels Juel.

Den första egentliga skjutperioden inleddes alltså den 25 januari 1946 vilket följaktligen får vara Tåme skjutfälts födelsedatum. Denna skjutperiod avslutades under besvärliga omständigheter, ett väldigt snöoväder hindrade Lv 7 från att påbörja sin marsch tillbaka till Luleå vid den tidpunkt som var planerad. Förseningen lär ha blivit något dygn.

Under sina 70 år har Tåme skjutfält genomgått avsevärda förändringar. Luftvärnets dåvarande vapensystem 7,5 centimeters Luftvärnskanon, 40/48 och Robot 70 har för länge sedan tystnat. De gånger luftvärnsenheter numera gästar Tåme för att skjuta skarpt mot luftmål utgörs beväpningen i regel av Luftvärnskanonvagn 90 från I 19.

En miljon fotbollsplaner

1957 köptes ett större markområde, Tåmesvarten, in för att utgöra skjutfält för Norrbottens pansarbataljon P 5. Efterhand har fältet vuxit och omfattar i dag cirka 1000 hektar land och 700 hektar vatten. Detta kan synas vara väldigt lite för ett skjutfält med dagens moderna vapensystems långa skjutavstånd och stora riskområden. Men med den disponibla ytan maximalt vid 7,2 mils riskavstånd och ca 100° riskområde blir den avlysta ytan cirka 500 000 hektar! Detta motsvarar cirka en miljon fotbollsplaner.

Restaurang, hotell och logement

Fältet består förutom av övnings- och skjutområden också av, restaurang, tre logementslängor med kapacitet för 144 soldater totalt, befälshotell bestående av 30 enkelrum, garageområde på 1800 kvadratmeter med värme, drivmedelsanläggning och ammunitionskassuner. Tåme används också till annan utbildning. Hotellet och närheten till vacker natur och strövområden gör Tåme till en perfekt konferensanläggning med möjligheter till lagutveckling och planeringsinternat.

Denna 70 åring, kan genom detta ses som ett av Sveriges största och bästa skjutfält, vilket naturligtvis gör fältet attraktivt för de vapensystem som kräver stora riskområden med ett enkelt och effektivt övervakningssystem.

Vi önskar denna pigga 70 åring ett stort grattis och lycka till i sin framtida verksamhet!

Av: Johan Hedin och Mats Carlsson

Relaterat innehåll

TÅME SKJUTFÄLT

TÅME SKJUTFÄLT

Relaterat innehåll