• Ledningsregementets chef Mattias Hanson överlämnar gåvor till chefen för FMTIS Mikael Åkerström i samband med invigningsceremonin av FMTIS.Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har fått ett nytt förband

FMTIS
Vid årsskiftet bildades Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) och nu har den officiella invigningsceremonin för förbandet genomförts.

Mikael Åkerström

Mikael Åkerström gjorde sin värnplikt 1981 på KA1, och fortsatte sedan sin tjänstgöring där fram till 1999.

Han arbetade på Amf 1 fram till 2004 för att sedan börja på Högkvarteret.
2008 blev Mikael Åkerström ställföreträdande chef vid Ledningsregementet.

Efter det tjänstgjorde han som chef för Försvarsmedicincentrum för att 2014 återvända till Ledningsregementet som regementschef.

Mikael Åkerström har också genomfört två internationella insatser i Kosovo och Afghanistan.

Chef för det drygt 1 400 män och kvinnor starka förbandet är överste Mikael Åkerström och tisdagen den 26 januari lämnade generallöjtnant Anders Silwer över kommandot för förbandet FMTIS vid en invigningsceremoni i Örebro.

Mikael Åkerström tryckte på den komplexa uppgift förbandet FMTIS har och vikten av att förbandet ger det stöd som krävs för att ge Försvarsmakten möjlighet att leda sin verksamhet i såväl fred, kris och krig.

I sitt invigningstal berättade Mikael Åkerström att han är väldigt glad och tacksam för att bli förbandschef – men också spänd. Han poängterade också att alla är lika viktiga och kan, och ska, bidra med något som ger ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning.

Bildandet av FMTIS är en del av ett pågående arbete för att skapa en effektivare Försvarsmakt som levererar operationell effekt.

Förbandet bildas av Försvarsmaktens telenät- och markteleförband samt Systemförvaltningsenheten och Operativ Ledningsteknisk bataljon från FMLOG.

FMTIS är ett ständigt insatt, strategiskt ledningsförband och utgör fundamentet för Försvarsmaktens ledningsförmåga genom att leda, prioritera, underhålla och förvalta Försvarsmaktens strategiska nät, bland annat sensornät och larmfunktion.

Av: Maria Törn