Reservofficeren – en viktig del i förbandet

En stor del av Försvarsmaktens förband består av tidvis tjänstgörande personal. Under en vecka har några av dem varit med på en ledningsträningsövning i Skövde.
– Det är bra att vi har högt deltagande av tidvis personal vid våra övningar. Att vår bataljon med kontinuerligt anställda är med och bidrar till träningen för de som tjänstgör tidvis garanterar en effektiv träning med hög kvalitet, säger bataljonchef Magnus Frykvall.

Reservofficer Johan Lindqvist och Oscar Haglind,sambandschef, diskuterar olika möjligheter att lösa sin uppgift inom sambandsfunktionen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Bataljonchef Magnus Frykvall följer stabens arbete Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Det rör sig folk, fram och tillbaka, några med kartor andra med pappersbuntar. Det förs samtal och ibland stannar allt upp och det hålls en större genomgång. Trots att många sitter framför en karta eller dator känns det som om det är febril aktivitet hela tiden. Platsen är ledningsträningsanläggningen i Skövde och personalen är stabsmedlemmar från regementets ena bataljon, den som till stor del består av tidvis tjänstgörande personal, det vill säga reservofficerare och deltidssoldater.
– Förbandet behöver kompetenta medarbetare som kan sina saker vilket vi har, då många av våra reservofficerare är på plats. Det är en viss skillnad i tidsåtgången för att få rutinerna att fungera, å andra sidan tillför de tidvis tjänstgörande en mycket värdefull civil kompetens, säger Magnus Frykvall som är bataljonchef.

Ledningsträningsövning

Ledningträningsövningen är en möjlighet för staben att öva metoder i hur de ska leda sina förband. I ledningsträningsanläggningen finns det i ena rummet en stabsplats där staben håller till och i ett annat rum sitter den så kallade spelgruppen som via datorer driver scenariot utifrån de beslut som staben tar. Många av dem kommer från bataljonen med kontinuerligt anställd personal berättar Magnus.
– 42:a bataljonens personal stöttar med både underställda chefer, funktionspersonal och utvärderingspersonal vilket är en förutsättning för en bra övning. Vi får dessutom mycket värdefullt stöd från både 2:a brigadstaben och personal från Markstridskolan. Om vi inte kan få stöd från dessa enheter vore det omöjligt att bedriva en sådan här övning. Det funkerar inte att både vara övad och leda övningen på samma gång.

Tidvis tjänstgöring

Efter att Försvarsmakten 2010 förändrat personalförsörjningssystemet genomförde Skaraborgs regemente en kompetensinventering bland reservofficerare och matchade dem mot kraven på befattningarna som finns på regementets krigsförband. De som uppfyllde kraven och var intresserade fick en plats i bataljononen. En av dem är Johan Lindqvist som kom till bataljonen för snart fyra år sedan. Sin utbildning till reservofficer gick Johan redan 1992, direkt efter att han genomfört värnplikten.
– Jag fick bra kontakt med en reservofficer under grundutbildningen och kände direkt att, vad bra man kan kombinera de båda livet. Jag pratade med förbandet som var positiva och sa att kör på det, det behöver vi. Då var jag på I 21, och blev kvar hos dem tills de la ner. Efter flera år som reservofficer utan möjlighet till tjänstgöring hörde jag sedan att Skaraborgs regemente började fylla upp sin tidvisa bataljon och på den vägen är det.

När Johan tjänstgör på bataljonen är han ställföreträdande sambandschef men till vardags är han egen företagare. Trots att det är ett litet företag med få anställda tycker Johan det går bra att kombinera.
– Just nu har vi lite av lågsäsong i företaget men det är inte så svårt att kombinera. Jag har fått flytta på några möten och en stund på kvällarna får jag hantera lite mail men i övrigt så klarar min delägare och de anställda uppgifterna, vilket ger mig möjlighet att vara med här.