• Under Nordic Battelgroups slutövning Joint Action flög transportflygplanet 843 mellan Uppsala och Hagshult med personal och last.Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Sista övningen för transportflygplanet 843

skaraborgs flygflottilj, F 7
Nordic Battlegroups slutövning Joint Action har nu avslutats. Övningen blev också den sista för 39-åriga transportflygplanet 843.
  • TP 84 Hercules på sitt sista uppdrag under övning Joint Challenge 14-

    Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

  • TP 84 Hercules på sitt sista uppdrag under övning Joint Challenge 14-

    Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

  • TP 84 Hercules på sitt sista uppdrag under övning Joint Challenge 14-

    Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Fakta

Försvarsmaktens Tp84, internationellt känd som C-130 Hercules.
Serienummer: 4628

Sedan år 1975 har hon varit Skaraborgs flygflottilj trogen och hunnit med en hel del.
-Hon har varit överallt, bland annat har hon ingått i hjälpinsatser i Afrika och i tidigt skede av Balkankriget, säger Mikael Andersson, chef för transportflygenheten i Nordic Battlegroup.

Efter 16 000 flygtimmar med åtskilliga transporter av personal och gods är det nu dags att skiljas åt. Herculesflygplanet 843 kommer nu att förberedas på F7 för att sedan flygas till underhållsverkstan i Cambridge, Storbritannien. Där kommer hon att förvaras i väntan på ett beslut om hon ska säljas eller demonteras.
-2009 beslutades det om att vi ska minska antalet transportflygplan till sex stycken och det är därför hon flygs till Storbritannien.

För personalen är det givetvis lite sorgset att flyga henne för sista gången.
-Det är en del av historien som parkeras. Det känns lite vemodigt, säger Mikael Andersson. Av: Helene Nyberg