Högprestera i svåra situationer

Under två dagar har Markstridsskolan i Skövde genomfört ett ledarskapsseminarium med fokus på ledarskapets krav i svåra situationer. Seminariet i sig var en avslutning på ledarskapskursen vid den taktiska utbildningen för insatsplutonchefer och tanken med seminariet var att skapa en mental förberedelse för svåra situationer.

Manuel Knight, Christer Tornblad och Karl Ydén. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

Karl Ydén, forskare verksam vid Försvarshögskolan och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inledde seminariet med att tala om den nya tidens krav på den militära professionen. Ydén är även aktuell med sin avhandling Kriget och karriärsystemet.

Därefter fortsatte Manuel Knight, före detta Special forces. Knight har deltagit i tre krig, varit krigsfånge i Irak och är sedan 16 år bosatt i Sverige. Knight berättade om vilka faktorer som spelar en vikig roll när en grupp ska högprestera i en högrisksituation. Han framhävde särskilt att värderingar hos en individ eller grupp ofta avgör hur bra någon presterar. 

Fösta dagen avslutades med en föreläsning av Gösta Pålsson som är lärare vid Markstridskolan. Pålsson vad ställföreträdande kompanichef under den första missionen i Bosnien 1992. Han talade om hur hans förband förberedde sig inför den svåra uppgiften och vilka ledarskapssituationer han ställdes inför under missionen.

Marko Tillaeus, även han verksam vid Markstridsskolan, fortsatte under andra dagen på seminariet med att berätta om hur situationen i Cagliavica i Kosovo snabbt ändrades från lugn till en mycket allvarlig och svår situation. Tillaeus var vid tiden för händelsen 2004 insatschef under kravallerna.

Seminariet avslutades med två workshops som eleverna vid Taktisk utbildning ledde. Gruppdiskussionerna handlade bland annat om det mänskliga värdet och lojalitet.