Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Övning JC-13, bataljonsstrid Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Övning JC-13 Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a mekaniserade bataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna samt 18:e stridsgruppen Gotland.

Våra mekaniserade bataljoner använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. I bataljonerna ingår kompetenser som exempelvis spaning, sjukvård, logistik och mekaniker till stridsfordon och hjulfordon.

18:e Stridsgruppen Gotland rekryteras och utbildas i Skövde för att från och med slutet på 2017 placeras på Gotland.

2:a brigadstaben, som är en av två i Sverige, har till uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands.

Staben för Militärregion Väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Vi har verksamhet och övningsfält på många platser som Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Horssjön, Villingsberg, Älvdalen, Såtenäs, Karlsborg och Gotland. Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter för att lösa våra uppgifter.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

P 4 på West Pride
20 maj201615:41

Landshövdingen Västra Götaland och Svenska ESF-rådet i Västsverige har bjudit in alla statliga myndigheter i Västra Götalands län att delta vid West Pride-paraden i Göteborg. Detta för att vi tillsammans ska visa vårt engagemang för alla människors lika värde med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna.

Paraden genomförs på eftermiddagen den 12 juni 2016 (samling vid Götaplatsen kl.14.00). Alla medarbetare vid Skaraborgs regemente inklusive vår hemvärnspersonal erbjuds att delta i paraden, militär personal uppmuntras att bära uniform. Vi ordnar med transport Skövde-Göteborg.

Anmälan om deltagande görs till p4-hr@mil.se senast fredag den 3 juni.
Kontakta Eva Emanuelsson, HR-generalist LoK och tillika kontaktperson likabehandling, vid eventuella frågor, telefon 0500-46 50 32

Skaraborgs regemente bjuder in till samverkansseminarium
26 april201617:03

25 april till 1 maj genomför Bohusbataljonen (40:e hemvärnsbataljonen), en av Skaraborgs regementes tre hemvärnsbataljoner, förbandsövning i Bohuslän. Under övningen anordnas ett samverkansseminarium i Skredsvik fredag 29 april. Seminariet riktar sig till kommunala beredskapshandläggare eller motsvarande. Syftet med seminariet är ömsesidigt informationsutbyte och ska ses som ett första steg för att skapa förutsättningar för lokal samverkan inom totalförsvaret.

Skaraborgs regemente bjuder in till pressträff i samband med samverkansseminariet. På plats vid pressträffen finns chefen för Skaraborgs regemente och Militärregion Väst, överste Fredrik Ståhlberg, Paula Holmqvist, riksdagsledamot och medlem i Försvarsutskottet, Leif Isberg, Länsstyrelsen Västra Götaland samt major Christer Börjesson, chef för 40:e hemvärnsbataljonen. Möjligheten finns också att besöka förbandsövningen vid samma tillfälle.

Plats: Skredsvik, Försvarsmaktens anläggning

Tid: Start 13.00

Anmälan krävs för inpassering: Joakim Elovsson, informatör, Skaraborgs regemente. Tel: 072-964 06 81, email: joakim.elovson@mil.se

Bakgrund

Bohusdalgruppen är en utbildningsgrupp som ingår i Skaraborgs regemente. Utbildningsgruppen ansvarar för vidmakthållande av 40:e hemvärnsbataljonen där hemvärnsbataljonen rekryterar sin personal huvudsakligen från Dalsland, Bohuslän och västra Västergötland.

 

Hemvärnsbataljonen har av Militärregion Väst (MRV) fått uppgiften att vara beredd att samverka avseende krisberedskap med krishanteringsråd Fyrbodal (planeras att inrättas) och kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund, Lilla Edet, Trollhättan, Munkedal, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed och Orust. Syftet med denna samverkan är dels krisplanering med ömsesidigt informationsutbyte och samordningsplanering för stöd och dels senare försvarsplanering omfattande samordning av stöd vid beredskap och krig

Möt oss i Visby
23 mars201616:18

Försvaret av Gotland ska förstärkas genom stridsgrupp Gotland. Den ska bestå av ett pansarskyttekompani med heltidsanställda soldater och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis. Soldaterna till pansarskyttekompaniet kommer rekryteras via den grundutbildning som startar i mitten av 2016 och rekryteringen dit pågår just nu.

På påskafton, 26 mars kl.10-16, finns chefen för pansarskyttekompaniet på plats på Östercentrum i Visby för att möta intresserade och kunna svara på frågor om kompaniet.

Försvarsmakten har lanserat FMTK, Försvarsmaktens träningsklubb. Navet i FMTK är en app som ska göra det enkelt och inspirerande för alla människor att antingen komma igång med sin träning eller ta den till nya nivåer. Den är ett bra sätt att förbereda sig för dem som blivit antagna till den grundläggande militära utbildningen.
På påskdagen, 27 mars kl.13, har ni möjlighet att prova ett pass som är inspirerat av appen. Kom och träna med Försvarsmakten i Almedalsparken i Visby. Alla är välkomna, ingen anmälan behövs.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 377
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 477
  • Civilanställda: 121
  • Reservofficerare: 350
Så här har vi räknat
Karta