Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Övning JC-13, bataljonsstrid Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Övning JC-13 Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a mekaniserade bataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna samt 18:e stridsgruppen Gotland.

Våra mekaniserade bataljoner använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. I bataljonerna ingår kompetenser som exempelvis spaning, sjukvård, logistik och mekaniker till stridsfordon och hjulfordon.

18:e Stridsgruppen Gotland rekryteras och utbildas i Skövde för att från och med slutet på 2017 placeras på Gotland.

2:a brigadstaben, som är en av två i Sverige, har till uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands.

Staben för Militärregion Väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Vi har verksamhet och övningsfält på många platser som Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Horssjön, Villingsberg, Älvdalen, Såtenäs, Karlsborg och Gotland. Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter för att lösa våra uppgifter.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Pressmeddelande: Hemvärnsövning i Tanum och Strömstad
31 augusti201713:39

Den första och andra september kommer Skaraborgs regementes 40:e hemvärnsbataljon (Bohusbataljonen) att öva i och omkring Tanumshede och Strömstad. Övningen är en samövning med Strömstads och Tanums kommuner samt polis, räddningstjänst och andra civila aktörer. Cirka 250 personer är involverade i övningen samt ett 70-tal fordon, båtar och flygplan.

1:a september: Ni inbjuds att närvara efter en genomförd samverkansövning mellan Försvarsmakten och de civila aktörerna i Tanums kommunhus. Möjlighet finns att tala med representanter från Försvarsmakten, kommunerna, länsstyrelsen, de civila myndigheterna samt riksdagen som har medverkat i samverkansövningen.

Tid: 14:15
Plats: Tanums kommunhus

Under hela dagen finns också möjligheten att följa förbandet i centrala Tanum (se www.forsvarsmakten.se/bohusbataljonen för vilka områden som är aktuella). Förbanden följs av instruktörer uppmärkta med blågula armbindlar.

2:a september: Övningen är koncentrerad till Strömstad tätort där möjligheten finns att följa förbandet (se www.forsvarsmakten.se/bohusbataljonen för vilka områden som är aktuella). Förbanden följs av instruktörer uppmärkta med blågula armbindlar.

Under dagen finns även en informationspunkt i hamnen där personal informerar om Försvarsmakten och hemvärnet i Strömstad. Hemvärnets musikkår Bohusdal kommer att spela på samma plats 12:00. Detta följs av en konsert i Strömstad kyrka 18:00 (fritt inträde).

För anmälan och frågor kontakta: Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente, 072-964 06 81, joakim.elovsson@mil.se

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation, med en viktig roll för det nationella försvaret, från störningar i fred till väpnad strid. Hemvärnet är inriktade mot uppgifter som skydd och bevakning av skyddsvärda militära objekt och verksamheter samt samhällsviktig civil infrastruktur.

Försvarsmakten i Skövde övar i Skåne
15 maj201710:57

Skaraborgs regemente, Trängregementet och Markstridsskolan förbereder sig för vårens stora övning. Under en vecka kommer cirka 3 000 personer samlas i Skåne för övning Våreld och mer än en tredjedel av dem kommer från Skövde.

Foto: Försvarsmakten

För att öka förmågan att försvara Sverige och landets intressen samlas Försvarsmakten sina förband för att öva tillsammans och övning Våreld är ett bra sådant tillfälle. De senaste åren har övningen genomförts i Skövde men i år blir det Skåne. För förbanden i Skövde innebär det möjlighet att träna hela kedjan från att kalla in personal, utrusta dem, transportera och sätta in dem mot en motståndare på en helt annan plats.

– Vi utvecklar våra förband för att kunna olika saker och vid större övningar sätter vi samman delarna i systemet för att kunna verka som en helhet, exempelvis som en brigad, säger biträdande övningsledare Niklas Blomqvist från Skaraborgs regemente som är ansvariga för övningen.

Övningsperiod är 22 till 29 maj men det kommer vara mycket transporter både veckan före och veckan efter. Övning Våreld ingår i en övningsserie för ökad förmåga i nationellt försvar och övningen är ett viktigt steg på vägen mot Försvarsmaktsövning Aurora hösten 17.

Om media är intresserade av att besöka övningen eller ta del av mer information från den är ni välkomna att kontakta kommunikationschef Anne-Lie Sjögren, 0500-46 54 59

Läs mer på sidan Våreld 17

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta