• Stridsvagn 122Foto: Försvarsmakten
  • Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
  • Övning JC-13, bataljonsstridFoto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
  • Övning JC-13Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
  • Foto: Försvarsmakten

Skaraborgs regemente - P 4

Skaraborgs regemente, P 4, utbildar, producerar och utvecklar krigsförband för markstrid som kan användas vid insatser i Sverige och utomlands. Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a mekaniserade bataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna samt 18:e stridsgruppen Gotland.

Våra mekaniserade bataljoner använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. I bataljonerna ingår kompetenser som exempelvis spaning, sjukvård, logistik och mekaniker till stridsfordon och hjulfordon.

18:e Stridsgruppen Gotland rekryteras och utbildas i Skövde för att från och med slutet på 2017 placeras på Gotland.

2:a brigadstaben, som är en av två i Sverige, har till uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands.

Staben för Militärregion Väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Vi har verksamhet och övningsfält på många platser som Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Horssjön, Villingsberg, Älvdalen, Såtenäs, Karlsborg och Gotland. Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter för att lösa våra uppgifter.

Relaterat innehåll

SKARABORGS REGEMENTE

SKARABORGS REGEMENTE

Du är här

Fakta Skaraborgs regemente - P 4

Förkortning: P 4

Ort: Skövde

Yrkesofficerare: 371

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 377

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 477

Civilanställda: 121

Reservofficerare: 350


Så här har vi räknat