Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Notiser Från Markstridsskolan

Finskt kompani övar i Kvarn
30 maj201714:34

Just nu befinner sig ett finskt kompani om ca 300 soldater och officerare i Kvarn för att öva strid i bebyggelse i en av Markstridsskolans anläggningar. Övningen genomförs som en del av det försvarssamarbete som finns mellan Sverige och Finland.

— De är här för att öva i vår anläggning eftersom de inte har något riktigt motsvarande i Finland, säger Jonny Fagerström som är stabschef vid Markstridsskolan.

Övning på Försvarsmaktens område

Hela övningen pågår inne på Försvarsmaktens område i Kvarn utanför Borensberg, men finska fordon och finska soldater kan komma att synas i samhället runt omkring. 

— Det kan vara bra att känna till att de är här och övar och att vissa transporter kan komma att röra sig på vägarna den närmaste tiden, säger Jonny Fagerström.

Övningen pågår under vecka 22-23.

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Yrkesofficerare: 139
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 3
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 36 Markstridsskolans personal består dels av fast anställda och dels av bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdragen innebär att personal från arméns olika förband under tidsbegränsade perioder tjänstgör vid MSS på specifika befattningar, för att sedan återgå till sitt hemmaförband. Bemanningsuppdragen varierar i tid och innebär att skolan kontinuerligt har ett tillflöde av kompetens och erfarenhet inom olika områden.
Karta