• Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Markstridsskolan

Markstridsskolans tre huvudområden är utbildning, utveckling och träning. Samlad kompetens från hela armén löser uppgiften att utveckla förmågor samt utbilda och träna individer och förband i väpnad markstrid.

Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Relaterat innehåll

MARKSTRIDSSKOLAN

MARKSTRIDSSKOLAN

Du är här

Fakta Markstridsskolan

Förkortning: MSS

Ort: Skövde och Kvarn

Yrkesofficerare: 133

Civilanställda: 25

Reservofficerare: 1


Så här har vi räknat

Expandera

Officersaspiranter: 91 Markstridsskolans personal består dels av fast anställda och dels av bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdragen innebär att personal från arméns olika förband under tidsbegränsade perioder tjänstgör vid MSS på specifika befattningar, för att sedan återgå till sitt hemmaförband. Bemanningsuppdragen varierar i tid och innebär att skolan kontinuerligt har ett tillflöde av kompetens och erfarenhet inom olika områden.

Minimera