Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Notiser Från Markstridsskolan

Markstridsskolans fana vid firandet av kungens 70-årsdag
3 maj201615:17

Vid firandet av kungens 70-årsdag fanns Markstridsskolans fana representerad. Den framfördes av medarbetare ut Utbildningsenheten.

MSS heraldiska vapen utgör grunden för fanan, med Odens spjut Gungner som alltid träffade sitt mål oavsett om det kastades in i mörker eller dimma, och armringen Draupner som åttafaldigar sig var nionde natt.  Spjutet symboliserar därmed MSS verksamhet och och armringen den kunskap och kompetens som ständigt genereras vid MSS.

Infanteri, kavalleri och pansartrupper

Fanan utgör en fortsättning på den rad av förbandsfanor som följt förbanden inom infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna. Den utgör också en fortsättning på de traditioner som utvecklats vid dessa truppslags skolor och centra, allt från infanteriskjutskolan i Rosersberg, kavalleriets, infanteriets och pansartruppernas officersvolontärskolor, Infanteriets stridsskola i Kvarn, Pansartruppernas kadett- och aspirantskola i Enköping, Infanteriet och kavalleriets officershögskola i Umeå, Pansartruppskolan i Skövde, Stridsskola Mitt, Stridsskola Nord, och Stridsskola Syd för att nämna några.

Markstridsdagarna 2016
25 januari201610:19

Årets Markstridsdagar genomförs i Boden den 3-4 februari.

Markstridsdagarna innehåller bland annat en målbildsförevisning i vintermiljö , utställningar och seminarier. Du kan läsa mer om evenemanget här.

Överste Michael Nilsson ny chef för Markstridsskolan
14 augusti201510:58

Överste Michael Nilsson har tagit över som skolchef vid Markstridsskolan. Under en ceremoni i Skövde under tisdagen lämnade överste Gustaf Fahl över ledarskapet och tackade för sin tid vid skolan.

- Att få vara chef över en av arméns funktionsskolor är en förmån och jag gratulerar min efterträdare till jobbet. Jag vill även tacka övriga garnisonschefer, kommunen och medlemmarna i Försvarsmaktsråd Skaraborg för ett gott samarbete under dessa år, sa Gustaf Fahl i sitt tal.

Borta bra men hemma bäst

Överste Michael Nilsson är bosatt i Skövde och har även erfarenhet från arbete på Markstridsskolan där han tidigare varit utbildningschef samt ställföreträdande chef. Sedan han lämnade skolan 2007 har han hunnit med bland annat tjänstgöring vid Högkvarteret i Stockholm och en vända till Afghanistan som chef för FS 20. Han kommer närmast från en tjänst som regementschef för Södra Skånska regementet i Revingehed där han arbetat under fyra år. Och han är glad att vara tillbaka.

- Markstridsskolan ska se till att helheten utvecklas och har därmed en ytterst viktig roll inom armén. Samarbete är centralt för oss. Jag har fått förmånen och förtroendet att leda Markstridsskolan och jag tar mig an uppgiften med stolthet och engagemang. Det känns som om jag kommit hem, säger Michael Nilsson.

Överlämningsceremonin genomfördes ackompanjerat av Skaraborgs hemvärnsmusikkår utanför Markstridsskolans huvudbyggnad i Skövde. Hela skolans personal var samlad tillsammans med särskilt inbjudna gäster.

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Yrkesofficerare: 133
  • Civilanställda: 25
  • Reservofficerare: 1
Så här har vi räknat

Expandera

Officersaspiranter: 91 Markstridsskolans personal består dels av fast anställda och dels av bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdragen innebär att personal från arméns olika förband under tidsbegränsade perioder tjänstgör vid MSS på specifika befattningar, för att sedan återgå till sitt hemmaförband. Bemanningsuppdragen varierar i tid och innebär att skolan kontinuerligt har ett tillflöde av kompetens och erfarenhet inom olika områden.

Minimera

Karta