Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Den grundläggande utbildningen till specialistofficer är både teoretisk och praktisk, med tyngdpunkt på det praktiska så att varje kadett uppnår tillräcklig kompetens inom sitt arbetsområde. Under utbildningen läggs särskild vikt vid instruktörsrollen där det gäller att träna förmågan att utbilda och handleda soldater, sjömän och gruppbefäl, det vill säga blivande arbetskamrater.

Militärhögskolan i Halmstad ansvarar också för att den grundläggande militära utbildningen av frivilliga rekryter genomförs med hög kvalitet runt om i landet. Skolan har även ansvar för den förberedande officersutbildningen av rekryter som ska gå vidare och bli officerare eller specialistofficerare.

Hos oss finns också Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet. Försvarsmakten har länge fått erkännande och respekt för sitt fokus på ledarskap och lärande. Vi fortsätter att utveckla de områdena hela tiden. Nu fokuserar vi dels på hur grupper kan utveckla sin samarbetsförmåga, dels på moderna utbildningsmetoder där vi tar nätet till hjälp för att lära, bland annat genom datorspel.

Notiser Från Militärhögskolan Halmstad

20 nyutexaminerade reservofficerare
10 augusti201514:53

Fredagen den 31 juli examinerades för tredje året i rad reservofficerare vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) i närvaro av kursledning, personal, förbandsrepresentanter och anhöriga.

Under sammanlagt 18 veckor, fördelade på två somrar, har de 20 eleverna utvecklat färdigheter inom taktik, ledarskap och pedagogik under MHS H ledning. I utbildningen ingår ett antal praktiska moment som överlevnadskurs, ledarskapsutbildning i fält, skjutledarutbildning och en fältövning i Polen.

I samband med examen utnämndes kadetterna till förste sergeanter.

De nyutexaminerade specialistofficerarna tillträder nu sina befattningar vid Luftvärnsregementet Lv 6, Norrbottens regemente I 19, Skaraborgs regemente P 4, Livregementets husarer K 3 och Södra skånska regementet P 7.

Mer än 5000 användare på lärplattformen
26 februari201514:56

En viktig milstolpe är passerad – mer än 5000 användare har skaffat inlogg och kan nu använda Försvarsmaktens lärplattform som nås via internet. Där finns drygt 400 kurser, och många andra pedagogiska möjligheter att botanisera bland.

– När vi nu passerat den här milstolpen är införandefasen avslutad, förklarar Peo Andersson, chef för Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet, FMLOPE. Vi har nu cirka 900 lärare och 4300 studerande och övriga användare som kan använda lärplattformen för lärande och kommunikation med varandra.

Användargruppen försvarsmaktsanställda är störst och ökar snabbast. Nordic Battle Group (NBG 15) nyttjar redan lärplattformen. Hemvärnet har kommit igång på vissa platser och står nu för drygt 15 procent av de registrerade användarkontona, och frivilligrörelsen står i startgroparna.

– Med hjälp av Försvarsmaktens lärplattform är nu nätbaserat lärande på god väg att bli en naturlig del av Försvarsmaktens pedagogik, vilket är vårt mål, förklarar Peo Andersson. Vi har plats för många fler användare och ser fram emot att fler hittar till lärplattformen.

Den som är anställd i Försvarsmakten skaffar ett inlogg genom att gå till intranätet Emilia->Jobbstöd->Klickar på Utbildning->Klickar på pilen jämte FM Lärplattform->Användarregistrering

Övriga hänvisas till utbildningsansvariga i respektive organisation.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 48
  • Civilanställda: 16
  • Reservofficerare: 7
Så här har vi räknat

Expandera

Officersaspiranter: 22 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.

Minimera

Karta