Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Den grundläggande utbildningen till specialistofficer är både teoretisk och praktisk, med tyngdpunkt på det praktiska så att varje kadett uppnår tillräcklig kompetens inom sitt arbetsområde. Under utbildningen läggs särskild vikt vid instruktörsrollen där det gäller att träna förmågan att utbilda och handleda soldater, sjömän och gruppbefäl, det vill säga blivande arbetskamrater.

Militärhögskolan i Halmstad ansvarar också för att den grundläggande militära utbildningen av frivilliga rekryter genomförs med hög kvalitet runt om i landet. Skolan har även ansvar för den förberedande officersutbildningen av rekryter som ska gå vidare och bli officerare eller specialistofficerare.

Hos oss finns också Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet. Försvarsmakten har länge fått erkännande och respekt för sitt fokus på ledarskap och lärande. Vi fortsätter att utveckla de områdena hela tiden. Nu fokuserar vi dels på hur grupper kan utveckla sin samarbetsförmåga, dels på moderna utbildningsmetoder där vi tar nätet till hjälp för att lära, bland annat genom datorspel.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 55
  • Civilanställda: 16
  • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 89 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.
Karta