• Soldater grupperar ett robotsystem 97.Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
  • Johan Lundahl/Försvarsmakten
  • Johan Lundahl/Försvarsmakten

Luftvärnsregementet - Lv 6

Att övervaka luftrummet med radar, upptäcka hot från luften och vara redo att bekämpa de hoten med luftvärnsrobotar – det är luftvärnets uppgift inom Försvarsmakten.

Sveriges enda luftvärnsregemente Lv 6 ligger i Halmstad. Vår uppgift är att vara ett skydd mot hot från luften, som fientliga helikoptrar, flygplan, granater eller raketer.

Genom olika typer av sensorer som radarsystem kan de olika hoten upptäckas, identifieras och bekämpas av våra robotar. På så sätt kan vi skydda civilbefolkningen, byggnader och platser som är viktiga för samhället eller egna militära styrkor.

Luftvärnets huvuduppgift utförs alltså i luftrummet i samverkan med flygvapnet men regementet tillhör armén och förbandets soldater är även tränade i markstrid.

Officerare och specialistofficerare som specialiserar sig på luftvärn får sin utbildning vid Luftvärnets stridsskola som är en del av Lv 6.

Regementet har också ansvar för att utveckla luftvärnet inom Försvarsmakten. Det kan handla om allt från att utveckla taktik för strid, till att delta i arbetet med att ta fram ny materiel. Just nu pågår en uppgradering av Försvarsmaktens luftvärn, bland annat  inför vi nya toppmoderna robotsystem 98, föbättrad ledningsförmåga och bättre sensorer.

Lv 6 har beredskap för insatser både nationellt och internationellt.

Relaterat innehåll

Notiser Från Luftvärnsregementet - Lv 6

LUFTVÄRNSREGEMENTET

LUFTVÄRNSREGEMENTET

Du är här

Fakta Luftvärnsregementet - Lv 6

Förkortning: Lv 6

Ort: Halmstad

Yrkesofficerare: 228

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 254

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 239

Civilanställda: 29

Reservofficerare: 244


Så här har vi räknat