Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år. Läs mer om kommande utbildningar här. 

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i 10:e livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Militärregion mitt, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Gymnasieelever prövade soldatlivet på Livgardet
15 maj201717:33

I fredags förra veckan öppnade Livgardet grindarna för gymnasieelever från Stockholms län. Mer än 120 elever kom på besök. Efter en genomgång och information om Försvarsmakten fick eleverna träffa anställda och lära sig mer om den utrustning soldaterna använder.

Gymnasieelever prövade soldatlivet på Livgardet
André Karegård, besökare på Livgardets skoldag lär sig att ta ut koordinater på en karta. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Över 120 elever väntade utanför vakten vid Livgardet under fredagsförmiddagen. Eleverna var inbjudna av Livgardet för att få känna på soldatlivet och få chansen att ställa frågor till anställda soldater och pröva deras utrustning.

– Det känns roligt att vara här, det är mycket information och det är bra att få se själv hur soldaterna jobbar och pröva deras utrustning, berättar André Karegård, 18 år, från Skärgårdsgymnasiet.

Dagen började med informationsgenomgång i filmsalen med presentation av Försvarsmakten och Livgardet. Efter en lunch fick eleverna träffa personal ur varje bataljon som hade med sig bland annat stridsutrustning, fordon och sjukvårdsmateriel för eleverna att testa och ställa frågor.

– Sverige är ett fint land som är värt att bevara, så det är klart jag kan tänka mig göra grundutbildningen, säger André Karegård, som kan tänka sig göra grundutbildningen som fordonsförare eller mekaniker.

Med anledning av inställd vaktparad
10 april201714:08

Med anledning av händelsen i Stockholm i fredags fattade kommendantstaben i Stockholm beslutet att inte genomföra vaktparad på lördagen. Beslutet fattades främst av operativa skäl, avlösande styrka var med anledning av fredagens händelse ianspråktagen för andra uppgifter.

Högvaktens beredskap inom ramen för dess operativa uppgift anpassades till händelseutvecklingen.  Högvaktens operativa uppgift omfattar skyddet av kungafamiljen, Stockholms och Drottningholms slott. Den utgör också en viktig del av den militära beredskapen i Stockholm. 

Vaktparaden är en ceremoniell del av Högvaktens verksamhet vars omfattning anpassas till olika omständigheter, till exempel årstid, annan statsceremoniell verksamhet eller andra omständigheter. Beslut om omfattning och genomförande av vaktparad fattas av kommendantstaben i Stockholm.

Försvarsmakten stödjer polisen i Dalarna
28 september201611:18

Staben för Militärregion mitt, med säte i Kungsängen, leder insatsen från Försvarsmakten. Enheter ur Göta ingenjörregemente och Swedec genomför stödet. Förundersökningssekretess gäller – polisen hanterar frågor från media angående brottsutredningen.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet