Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Livgardet utbildar militär och civil personal för insatser både nationellt och internationellt. Regementets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år. Du kan läsa mer om kommande utbildningar här. 

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet, mest synliga är de blåklädda soldaterna i 10:e livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater och våra sex hemvärnsbataljoner. Våra hemvärnsbataljoner kan du läsa mer om under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. En av våra bataljoner, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. En annan av våra bataljoner, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonerna verkar både nationellt och internationellt.

Vårt förband har även ansvaret för att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds personal som ska tjänstgöra utomlands.

Utbildningarna är skräddarsydda för den aktuella insatsen och den uppgift som soldaten och förbandet ska lösa. Personalen får även undervisning om insatsområdets bakgrund, samt i folkrätt och krishantering. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns den regionala staben för Militärregion mitt som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Christer Tistam är chef för staben, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i militärregion mitt. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Många riskerar livet för svamp på skjutfält
14 oktober201615:08

Varje år bryter massor av människor mot militära avspärrningar. Men det många av dem inte vet är att de riskerar livet på kuppen. – Folk känner inte alltid till det, men vi skjuter skarpt på området, säger löjtnant Pontus Dahlström på avdelningen Livgardets övningsfält.

Avspärrningarna är till för att skydda allmänheten. Foto: Tomas Berglund/Försvarsmakten.

Livgardet har hand om flera övnings- och skjutfält: Kungsängens, Faluns och Marma skjutfält. De är markerade med skyltar, nedfällda bommar och information om när skjutövningar äger rum men ändå överträds avspärrningarna regelbundet.

– Det är änglavakt att inget hänt än. Det är svampplockare, skridskoåkare och folk som rider. Och ofta verkar de helt enkelt ha struntat i avspärrningarna, säger Pontus Dahlström som betonar att det är förenat med livsfara att passera in på området när det är skjutövning.

Vissa delar av fälten är permanent skyddsobjekt, alltså alltid tillträdesförbud för alla. Andra delar är det tillåtet att vistas i till fots och med cykel - när inga skjutvarningar är utfärdade. Men det råder lokala skillnader. Därför bör du alltid undersöka vad som gäller just där du befinner dig.

Pontus Dahlström berättar att de en gång hittade en pappa med sitt barn på området mitt under en pågående övning. Och flera andra gånger har övningar avbrutits bara sekunder innan det varit försent. 

Övnings- och skjutfälten är välanvända för alla olika typer av övningar och är mycket viktig för verksamheten. Avspärrningarna är till för att skydda allmänheten. Vid infartsvägarna till övnings- och skjutfälten sitter anslagstavlor som alltid har uppdaterad information om aktuella skjutvarningar, alltså varningsinformation om när det är förbjudet att vistas på området. Du är själv skyldig att undersöka om varningar är utfärdade eller ej. Och blir du påträffad inne på otillåtet område väntar polisanmälan.

– Passera aldrig en fälld bom med varningstavla, det kan innebära livsfara, säger Pontus Dahlström.

 

Vill du veta mer? Läs om lokala bestämmelser och aktuella skjutvarningar

Försvarsmakten stödjer polisen i Dalarna
28 september201611:18

Staben för Militärregion mitt, med säte i Kungsängen, leder insatsen från Försvarsmakten. Enheter ur Göta ingenjörregemente och Swedec genomför stödet. Förundersökningssekretess gäller – polisen hanterar frågor från media angående brottsutredningen.

Livgardet till internationell ridsporttävling
7 juli201614:42

Livgardet medverkar vid världens största ridsporttävling som äger rum i Tyskland nästa vecka. Just nu pågår förberedelserna för fullt.

– Det här är ett unikt tillfälle, vi har inte gjort något utomlands i den här omfattningen i modern tid, säger löjtnant Roger Johansen, som ansvarar för hästarna under insatsen.

Det är delar ur Livgardets 10:e livbataljon som deltar med beriden eskort under tävlingen World Equestrian Festival CHIO Aachen 2016, en av världens ledande arenor inom ridsport och hästnäring. Övning och planering har pågått i flera veckor. Nu är all materiel lastad, hästarna kontrollerade och godkända av veterinärer och redo att påbörja sin transport ner till Tyskland.

Tävlingen har varje år ett samarbetsland och i år har turen kommit till Sverige. Det innebär bland annat att tävlingen invigs av drottning Silvia. Livgardet medverkar genom eskort av drottningen under själva invigningsceremonin men deltar även vid flera andra händelser, bland annat en familjedag och en marsch genom Aachen stad.

Sammanlagt är det 30 hästar från 10.e livbataljonen och hovstallet som transporteras ner, varav 24 kommer från 10:e livbataljonen.

Livgardet samarbetar under tävlingen med Svenska Ridsportförbundet, Säpo, Hovstallet och Skaraborgs flygflottilj (F 7), som också kommer finnas på plats.

– Det här är en stor apparat som berör hela Försvarsmakten, säger Roger Johanson.

Tävlingen pågår i cirka tio dagar och invigningsceremonin äger rum tisdag den 12:e juli.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 454
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
  • Civilanställda: 331
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet