Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Upplands bataljon i topp i HV patrull

Soldater från Upplands bataljon placerade sig på första, tredje och fjärde plats i Hemvärnets mästerskap i patrullfälttävlan.

Lag 6 från 214. Hv-undkompaniet går i mål som segrare på Hemvärnets mästerskap i patrullfälttävlan. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten

På första plats kom laget från 214. Hv-undkompaniet som vann tävlingen för andra året i rad.

På tredje plats placerade sig också två lag från Upplands bataljon. På tredje plats ett lag från 221. Insatskompaniet och på fjärde plats kom ett lag från 211. insatskompaniet.

Ny chef Ledningsstridsskolan

Överste Mikael Christoffersson har tagit över som chef för Ledningsstridsskolan i Enköping.

Överste Christoffersson har sin bakgrund i flygvapnet där han 1982 började sin militära bana med värnplikt på F10. Han har haft en rad befattningar i högkvarteret och tidigare varit chef för både Luftstridsskolan och KS 27 i Kosovo. Överste Christoffersson kommer senast från en befattning vid US Centcom i USA.

Tidigare chef för Ledningsstridsskolan, överste Krister Larsson, går vidare till ny befattning vid Försvarsmaktens högkvarter.

Nya ledningssystemofficerare i Försvarsmakten

Den verksamhetsförlagda utbildningen för blivande ledningssystemofficerare är avslutad vid Ledningsstridsskolan på Ledningsregementet.

Kadetterna har under två terminer studerat Krigsvetenskap, Militärteknik, Fysiskt stridsvärde samt Ledarskap ur ett funktionsperspektiv. Nu återgår de till MHS Karlberg för att avsluta sina studier med en sista termin före examen i sommar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen har genomförts i nära samarbete med insatsförbanden vid Ledningsregementet samt deltagande under Arméövning och Flygvapenövning -15 med gott resultat.

Efter examen påbörjar de nyutnämnda fänrikarna sin tjänstgöring i funktionen vid sina hemförband.

- Jag och personalen här på LedSS önskar kadetterna lycka till med avslutning och välkomnar dem alltid tillbaka till funktionsskolan med ömsesidigt stöd i framtiden, säger chefen för Ledningsstridsskolan, överste Krister Larsson.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 518
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 406
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 184
  • Civilanställda: 241
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat
Karta