• Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
  • Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
  • Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente - I 19

Till Norrbottens regemente, I 19, hör såväl slagkraftiga pansarfordon som lättförflyttade, snabba jägartrupper.

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns den regionala staben för Militärregion nord som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Mikael Frisell är chef Militärregion nord, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i Militärregion nord. Läs mer på sidan Militärregioner.

Relaterat innehåll

Du är här

Fakta Norrbottens regemente - I 19

Förkortning: I 19

Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund

Yrkesofficerare: 475

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 415

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 529

Civilanställda: 112

Reservofficerare: 661


Så här har vi räknat

NORRBOTTENS REGEMENTE

NORRBOTTENS REGEMENTE