Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns den regionala staben för Militärregion nord som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Mikael Frisell är chef Militärregion nord, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i Militärregion nord. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Två dagar – två ceremonier
25 maj201615:49

Under vecka 21 genomförs två ceremonier i Bodens garnison under två dagar. Torsdagen den 26 maj genomförs medaljceremoni för afghanistanstyrkan FS 30 och de som tjänstgjort i utbildningsinsatsen EUTM i Mali. Fredagen den 27 maj är det lokal veteranceremoni.

Efter sex månader i Afghanistan landade på tisdag kväll personalen ur afghanistanstyrkan FS 30 från Norrbottens regemente på flygplatsen i Luleå. Torsdagen den 26 maj tilldelas de Försvarsmaktens medalj för internationella insatser vid en ceremoni i Boden. Vid samma tillfälle medaljeras även de soldater som kom hem till Sverige tidigare i vår efter utbildningsinsatsen EUTM i Mali.

Medaljceremoni torsdag 26 maj

Medaljceremonin på torsdag genomförs i regementsparken på I 19. Media är välkomna att vara med vid medaljceremonin i regementsparken på I 19, på torsdag den 26 maj.

Medaljerna delas ut av brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef. Vid ceremonin deltar även chefen för I 19, överste Mikael Frisell, övrig personal vid regementet samt anhöriga.

Samling 13.15, ceremonin börjar 13.30.

Veteranceremoni fredag 27 maj

På fredag genomförs den årliga lokala veteranceremonin i Bodens garnison, då
Försvarsmakten hedrar alla som tjänstgjort i insatser genom åren. Även denna ceremoni genomförs i regementsparken och allmänhet och media är välkommen att vara med.

Ceremonin börjar kl 13.00. Samling från 12.45.

Varmt välkomna!

 

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 474
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 413
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 506
  • Civilanställda: 114
  • Reservofficerare: 661
Så här har vi räknat
Karta