Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns den regionala staben för Militärregion nord som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Mikael Frisell är chef Militärregion nord, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i Militärregion nord. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Två dagar – två ceremonier
25 maj201615:49

Under vecka 21 genomförs två ceremonier i Bodens garnison under två dagar. Torsdagen den 26 maj genomförs medaljceremoni för afghanistanstyrkan FS 30 och de som tjänstgjort i utbildningsinsatsen EUTM i Mali. Fredagen den 27 maj är det lokal veteranceremoni.

Efter sex månader i Afghanistan landade på tisdag kväll personalen ur afghanistanstyrkan FS 30 från Norrbottens regemente på flygplatsen i Luleå. Torsdagen den 26 maj tilldelas de Försvarsmaktens medalj för internationella insatser vid en ceremoni i Boden. Vid samma tillfälle medaljeras även de soldater som kom hem till Sverige tidigare i vår efter utbildningsinsatsen EUTM i Mali.

Medaljceremoni torsdag 26 maj

Medaljceremonin på torsdag genomförs i regementsparken på I 19. Media är välkomna att vara med vid medaljceremonin i regementsparken på I 19, på torsdag den 26 maj.

Medaljerna delas ut av brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef. Vid ceremonin deltar även chefen för I 19, överste Mikael Frisell, övrig personal vid regementet samt anhöriga.

Samling 13.15, ceremonin börjar 13.30.

Veteranceremoni fredag 27 maj

På fredag genomförs den årliga lokala veteranceremonin i Bodens garnison, då
Försvarsmakten hedrar alla som tjänstgjort i insatser genom åren. Även denna ceremoni genomförs i regementsparken och allmänhet och media är välkommen att vara med.

Ceremonin börjar kl 13.00. Samling från 12.45.

Varmt välkomna!

 

Försvarsmakten bestrider yrkande från sameby
17 mars201613:53

Sedan 2005 har Försvarsmakten genom Norrbottens regemente en överenskommelse med Laevas sameby angående verksamheten på Kalixfors skjutfält i Kiruna kommun. I överenskommelsen står bland annat att båda parter ska ta hänsyn till varandras verksamhet. Laevas sameby anser att Försvarsmakten brutit mot överenskommelsen och har begärt ekonomisk ersättning. Försvarsmakten bestrider kravet.

I överenskommelsen mellan Försvarsmakten och samebyn ska Försvarsmakten informera om kommande verksamhet, vilket gjordes vid det årliga skjutfältsrådet i oktober 2015. Vid ett extra möte i december 2015 framförde samebyn önskemål om att Försvarsmakten skulle bedriva verksamhet i så stor utsträckning som möjligt i det västra området. Försvarsmakten har undersökt möjligheterna till detta och har anpassat verksamheten, men har inte kunnat flytta all verksamhet till den västra delen av området.

– För Försvarsmakten är det viktigt att ha en god relation med de samebyar och andra som finns i, eller berörs av, våra övningsområden, det är därför som vi skrev den här överenskommelsen med Laevas sameby 2005. Vi är nöjda med överenskommelsen och vår uppfattning är att vi också följt den, bland annat genom årliga möten och vår strävan efter att ta vårt ansvar vad gäller hänsyn till varandras verksamhet. För Försvarsmakten är det av stor vikt att ha övnings- och skjutfält som är ändamålsenliga för att öva och utbilda krigsförband. Kalixfors skjutfält är en betydande resurs för hela Försvarsmakten som används av förband från hela landet, och helt i enlighet med det miljötillstånd vi har, säger överste Mikael Frisell, chef för Norrbottens regemente och talesperson för Försvarsmakten i frågan.

Ersättningsanspråket från Laevas sameby har behandlats av Försvarsmaktens högkvarter, som under ett sammanträde torsdagen den 17 mars beslutade att bestrida yrkandet. Beslutet har delgivits samebyn och bifogas pressmeddelandet. Samebyn har också lämnat in en begäran om omförhandling av överenskommelsen. Det ärendet är under handläggning inom Försvarsmakten.

Kontaktperson

Eventuella frågor hänvisas till chefen för Norrbottens regemente, överste Mikael Frisell.

Vänd dig till informationsavdelningen på regementet för kontakt, via växeln tel 0921-34 80 00.

Fältjägarbataljonen på jubileumshögvakt
22 september201509:54

I samband med Hemvärnets 75-årsjubileum i början av september genomförde 50 personer ur Fältjägarbataljonen och Västernorrlandsgruppen jubileumshögvakt vid Stockholms slott.

Skyddsvaktsuppgiften på slottet hade föregåtts av ett antal träningstillfällen under helgerna i augusti. Det som tränats är de militära teknikerna vid paradmarsch samt skyddsvaktsförmågan. Personalen har förordnanden som skyddsvakter och all utbildning har genomförts av personal från Fältjägargruppen och bataljonens egna instruktörer.
—Det här är ett utmärkt tillfälle att visa att vi behövs, vad vi kan och hur vi löser våra uppgifter. Vi hoppas också att vi kan skapa intresse för engagemang i Hemvärnet eller anställning inom Försvarsmakten, säger Glenn Makenzius, planeringsofficer vid Fältjägargruppen i Östersund.

Under lördagen genomfördes en stjärnparad med fyra musikkårer. Med stålande sol och med fullsatt borggård med hedersgäster, anhöriga och turister tågade dessa musikkårer in på Stockholms slott som en markering av Hemvärnets 75-årsjubileum. 

Chefer på plats

Under lördagen fanns såväl överbefälhavaren Sverker Göranson rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och chefen för Norrbottens regemente och Militärregion nord, överste Mikael Frisell på plats.
—Tack, det här gjorde ni mycket bra. Var stolta att det var ni som fick gå högvakt vid detta jubileum, sa överste Frisell i sitt tal till soldaterna.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 475
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 415
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 529
  • Civilanställda: 112
  • Reservofficerare: 661
Så här har vi räknat

Medelpadsbataljonen övar strid i bebyggelse

Karta