Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Försvarsministern besökte Geltic Bear
23 januari201714:59

Under fredagen besökte försvarsminister Peter Hultqvist Hemvärnets stora övning Geltic Bear på Ledningsregementet i Enköping. Han togs emot av bland andra Rikshemvärnschefen, general Roland Ekenberg, HvSS chef, överste Björn Olsson, och chef I 19, överste Mikael Frisell.

Stabschef MR Nord tar emot Peter Hultqvist under Geltic Bear. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten

Stabschefen för Militärregion Nord, Jarmo Koski presenterade verksamheten för försvarsministern som sedan fick en rundvandring bland bataljonsstaberna. Han fick bland annat träffa Bohus hemvärnsbataljon som i spelet hade i uppgift att skydda Luleå hamn.

I övningen deltog flera hemvärnsbataljonsstaber från bland annat militärregion Nord och även medlemmar från frivilliga organisationer som, länsstyrelser, polisen och räddningstjänsten.

Det var en mycket nyfiken försvarsminister som ställde frågor kring rekryteringen till Hemvärnet och uppfyllnad på de olika bataljonerna. Har var mycket imponerad över det stora engagemanget från hemvärnssoldaterna och lämnade platsen mycket nöjd.

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HvSS
  • Ort: Vällinge
  • Yrkesofficerare: 23
  • Civilanställda: 15
Så här har vi räknat
Karta