På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Generalläkaren, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Generalläkaren och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Sverige på andraplats i Europas främsta prickskyttetävling
2 oktober201711:12

Det svenska laget med prickskyttar från Kustjägarkompaniet upprepade framgången från 2016 i tävlingen Europas bästa prickskyttelag (The European Best Sniper Squad Competition) och erövrade andraplatsen vid 2017 års upplaga i tyska Grafenwoehr.

Tävlingen arrangerades av den del av amerikanska armén som genomför träning och utbildning av Nato och allierade länders styrkor i Europa. Tävlingen rankas som den främsta militära prickskyttetävlingen i Europa. 

Fjorton nationer deltog i årets tävling som genomfördes under fem dagar med avslut den 28 september. Belgien vann före Sverige och ett tjeckiskt lag vann tredjeplatsen. Övriga nationer som deltog var Bulgarien, Kanada, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien och flera lag från USA.

Prickskyttegrupperna ställdes inför svåra tävlingsmoment under fysisk och psykisk press. 30 olika tävlingsmoment genomfördes under fem dagar med landnavigering, skytte från rörlig plattform (zodiac båt), vinkelskjutning från helikopter, snabbmarsch, stalking, pistolskytte, sjukvård, eldledning mot fientlig gruppering och andra prickskytterelaterade moment. 

– Det är synnerligen förtjänstfullt att Dag Martinsson och alla i laget nu upprepat bedriften från förra året. De har alla en förmåga kompletterat med rätt attityd, det ger resultat. Stort grattis och tack, säger generalmajor Karl Engelbrektson, Arméchef.

Det svenska laget bestod av major Dag Martinsson från Högkvarteret och löjtnant Thomas Larsson, korpral Johannes Falck, vice korpral Ludvig Malmberg och vice korpral Tobias Lundmark från Amfibieregementet.

Försvarsmakten deltar i prickskyttetävling
7 september201710:44

Hösten 2016 deltog ett svenskt lag prickskyttar från Kustjägarkompaniet i tävlingen Europas bästa prickskyttelag (The European Best Sniper Squad Competition) i Grafenwoher i Tyskland. Det svenska laget kom på en imponerande andraplats i tävlingen som arrangerades av den del av amerikanska armén som genomför träning och utbildning av Nato och allierade länders styrkor i Europa.

Årets upplaga som även den genomförs i Grafenwoher är den största prickskyttetävlingen som anordnats i Europa och förväntas innehålla fler lag än föregående år då elva nationer deltog. Tävlingens fokus ligger på prickskyttegruppen och dess kompetenser med många moment och uppgifter som en prickskyttegrupp kan ställas inför.

Tävlingen äger rum under fem dagar med upp till 30 stycken olika krävande tävlingsmoment innehållande exempelvis landnavigering, skytte från rörlig plattform (zodiac båt), vinkelskjutning från helikopter, snabbmarsch, stalking, pistolskytte, sjukvård, eldledning mot fientlig gruppering och andra prickskytterealaterade moment. Grupperna pressas synnerligen hårt fysisk och psykiskt under de långa tävlingsdagarna.

– Jag önskar Dag Martinsson och hela laget lycka till. Föregående års andraplats var en stor bedrift som visade att våra svenska prickskyttar står sig mycket väl internationellt, säger generalmajor Karl Engelbrektson, Arméchef.

Sniper team Sverige består av major Dag Martinsson från Högkvarteret och löjtnant Thomas Larsson, korpral Johannes Falck, vice korpral Ludvig Malmberg och vice korpral Tobias Lundmark från Amfibieregementet.

– Jag ser fram emot att på nytt få mäta vår förmåga internationellt med de bästa av de bästa. Kustjägarkompaniet genomförde 2009 en nystart av prickskytteutbildningen med ambitionen att bli ledande i landet gällande prickskyttetjänst. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och föra kunskapen vidare till hela Försvarsmaktens prickskyttar, säger major Dag Martinsson, lagledare för Sniper team Sverige.

Salut med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst
31 augusti201716:10

Försvarsmakten skjuter ikväll, 31 augusti, salut klockan 18.00 med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Läget vid den svenska delegationen på koreanska halvön
14 augusti201711:11

Den senaste tiden har präglats av storpolitisk kraftmätning och hårdför retorik med hot om krig men den svenska delegationen och dess anhöriga är inte märkbart påverkade. – Vi mår och har det bra, säger Anders Stach som är ställföreträdande chef för den svenska delegationen i Sydkorea.

– Under maj-juli har personalen i den svenska delegationen omsatts, fyra
av fem delegater är nya i sina befattningar. Samtliga har, efter överlämning kommit på plats med sina medföljande och trivs mycket bra, berättar Anders Stach.

Nordkoreas senaste missiltester och hot om insats mot USA har fått starka politiska motreaktioner och även visst motagerande i form av "show of force" och verbala hot om militär insats.

– Visst pratas det mer om läget och viss oro har infunnit sig hos folket, men där vi vistas, både i den demilitariserade zonen och i huvudstaden Seoul är det mesta som vanligt, säger Anders och fortsätter.

– Vi har sett över vår säkerhet och våra rutiner. Vi gör som vi är tränade, vi förbereder oss alltid för det värsta och hoppas på det bästa!

Polska statsfartyg bröt mot tillträdesförordningen
22 juni201713:04

Den 17 maj förtöjde tre gummibåtar tillhörande polska försvarsmakten i Skärhamn på Tjörn utan erforderligt tillstånd. Vid kontroll visade det sig att det fanns tillstånd om tillträde till svenskt territorium för polska militära fordon landvägen mellan Karlskrona och västkusten. Detta tillstånd gällde dock inte för att sjösätta gummibåtarna, som är att betrakta som örlogsfartyg. Tillståndet gäller heller inte för övning på svenskt territorium.

Attack i Timbuktu
1 juni201713:17

Idag strax före klockan nio lokal tid attackerades FN-campen, den så kallade supercampen, i Timbuktu av indirekt eld. Inga svenska soldater skadades och den svenska basen Camp Nobel, som är belägen inne på FN:s supercamp träffades inte under attacken.

När larmet gick på den svenska basen gick den svenska personalen i skydd för att därefter inta positioner för campförsvar. Under attacken mot supercampen sårades fyra soldater från en annan nation. Dessa transporterades till Camp Nobel och vårdas nu av svensk sjukvårdspersonal.

– På supercampen finns det sjukvårdsresurser från olika länder. Den här gången hamnade patienterna hos oss och vi tar självklart emot och vårdar kollegor som har sårats, säger Per Nilsson, chef för det svenska FN-förbandet i Timbuktu.

Sveriges bidrag till FN-insatsen i Mali består främst av en ISR Task Force, den engelska förkortningen ISR står för intelligence, surveillance och reconnaissance, det vill säga underrättelse, övervakning och spaning. En task force är ett förband som är tillfälligt sammansatt för att lösa en specifik och avgränsad uppgift.

Huvuddelen av den svenska personalen är förlagd på den svenska basen Camp Nobel i Timbuktu och en handfull soldater och officerare är stationerade i huvudstaden Bamako.

FN:s mission i Mali går under namnet Minusma och den svenska styrkan i landet lyder operationellt under FN och stöds från Sverige.

Fotnot: Mali ligger tidsmässigt två timmar efter Sverige.

Chefsbyte vid NNSC
31 maj201710:28

I dagarna har det genomförts chefsbyte vid den svenska NNSC-delegationen i Korea. Vid den traditionsenliga ceremonin ”Bell Hill Ceremony” i Panmunjom ringde avgående delegationschefen generalmajor Mats Engman in pågående chef, konteramiral Anders Grenstad med ett klockslag från den svenska campens klockstapel. Därefter ringdes avgående chef ut av pågående dito med 25 klockslag, ett för varje tjänstgjord månad. Ceremonin övervakades av ett flertal inbjudna gäster.

Utringning av avgående chef Generalmajor Mats Engman. Foto: NNSC

− De lite mer är två åren i Korea har varit en fantastisk tid med många utmaningar men även möjligheter att lära känna regionen, framhöll generalmajor Mats Engman i sitt avskedstal.

Pågående chef konteramiral Anders Grenstad är inte ny sin roll som chef för NNSC, han har tidigare innehaft denna befattningen mellan 2011 och 2013.

Efter ceremonin bjöd NNSC på lunch på NNSC egna ”restaurang”.

Finsk generallöjtnant besökte Sverige
24 maj201713:15

Generaldirektören för EU:s militära stab (DG EUMS), generallöjtnant Esa Pulkkinen, besökte Sverige i samband med ett seminarium anordnat av den finska ambassaden.

I samband med detta anordnade Försvarsmakten ett möte på Karlbergs slott samt ett förbandsbesök på Livgardet inriktat främst mot SWEDINT och NCGM.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta