• Packning av materiel inför insats.Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
  • Försvarsmaktens transportkontor, som är en del av FMLOG, samordnar Försvarsmaktens transporter runt om i världen. Foto: Försvarsmakten
  • FMLOG-personal lämnar över packad materiel till det förband som har fått i uppgift att transportera sakerna vidare. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
  • Avveckling av förbandet ME 04 ombord på HNLMS JOHAN DE WITT Ombord fanns en stödstyrka från FMLOG som ansvarade för att ta emot och packa materielen inför hemfärd till Sverige. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
  • FMLOG:s enhet Operativa Ledningstekniska bataljonen var med och byggde upp elsystemet på den svenska campen i Mali.Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten

Försvarsmaktens logistik - FMLOG

En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmaktens förband ska lyckas med sina uppdrag. Därför har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig uppgift.

FMLOG är det förband som sköter Försvarsmaktens logistik vilket innefattar en mängd olika uppgifter. Bland annat är det FMLOG som ser till att transporter och kommunikation fungerar inom Försvarsmakten, att våra förband har rätt materiel och att den hålls i gott skick. 

Förbandschefen och FMLOG:s stab finns i Stockholm, men förbandet finns utspritt över hela landet, huvudsakligen på de platser där Försvarsmakten har annan verksamhet. FMLOG är ett försvarsgemensamt förband vilket betyder att vi stödjer förband, skolor och centrum i hela Försvarsmakten. FMLOG bidrar även med ett logistikförband till Försvarsmaktens internationella insatser.

Insatsförbandet FMLOG

Den 1 januari 2015 påbörjade FMLOG arbetet med att insatsorganisera förbandet. När insatsorganiseringen är klar ska FMLOG kunna lösa sina ordinarie uppgifter i både fred, kris och krig. I och med detta har flera olika arbeten inom organisationen påbörjats. Bland några kan nämnas krigsplacering av personal, kombattantutbildning av personal, behovssättning av materiel, översyn av olika lokaliseringar samt övningar för att kunna öva förbandets uppgifter i annan miljö än vid våra ordinarie stabsarbetsplatser och servicecenter.

Relaterat innehåll

FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK

FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK

Du är här

Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG

Förkortning: FMLOG

Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet

Yrkesofficerare: 166

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 6

Civilanställda: 988

Reservofficerare: 8


Så här har vi räknat