Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. 

På F 21 finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. De som tjänstgör hos oss arbetar exempelvis på kontor med planering av verksamhet, ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Det som skiljer F 21 från andra arbetsplatser är att vi levererar olika militära kunskaper för nationella och internationella uppdrag.

I vårt förband finns två divisioner med JAS 39 Gripen. Vi har även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst, eller R3 (räddning, röjning, reparation). Från 2013 genomför vi även grundläggande militär utbildning vid flottiljen.

Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala har vi uppdraget att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt för att säkerställa Sveriges integritet. Vårt flygövningsområde är ett av världens största och andra länders flygvapen vill ofta öva hos oss.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Allvarlig arbetsolycka
13 oktober201617:05

I dag vid 15-tiden exploderade ett däck till Jas 39 Gripen. Händelsen rubriceras som allvarlig arbetsolycka.

Minst en person skadades vid tillfället som nu undersöks vidare av läkare vid Kallaxhälsan. Personen mår efter omständigheterna bra och vårt fokus är att ge allt stöd till denne som kommer att vara under uppsikt närmsta dygnet.

Totalt befann sig fem personer i närheten av uppställningsplatsen för flygplanet. Samtliga undersöks på Kallaxhälsan.

Händelsen kommer att rapporteras till Arbetsmiljöverket och utredas internt.

Varningslarm på transportflygplan
12 oktober201613:18

Ett svenskt transportflygplan 84 Hercules fick vid lunchtid under onsdagen avbryta en pågående flygövning på grund av ett varningslarm om rökutveckling i kabinen.

En rutinåtgärd är att avbryta pågående flygövning och återvända till basen. Vid denna typ av varningslarm larmas även civila räddningstjänsten.  Landning kunde ske utan anmärkning cirka 20 minuter efter varningslarmet på Luleå-Kallax flygplats. Ingen skadad. F 21:s räddningstjänst ryckte ut med brandbilar och insatsbil i förebyggande syfte. De avsökte kabinutrymmet med värmekamera. Det gav inget resultat och insatsen avslutades.

Mörkerflygning
25 januari201615:19

Mörkerflygning kommer att genomföras från Kallax under vardagar veckorna 4, 6 och 11.

Syftet är att piloterna och flygteknikerna ska öva förmågan att kunna verka under dygnets alla timmar.

Flygövningstiden är 15:00−23:00.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Yrkesofficerare: 309
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 127
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 47
  • Civilanställda: 117
  • Reservofficerare: 124
Så här har vi räknat
Karta