Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. 

På F 21 finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. De som tjänstgör hos oss arbetar exempelvis på kontor med planering av verksamhet, ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Det som skiljer F 21 från andra arbetsplatser är att vi levererar olika militära kunskaper för nationella och internationella uppdrag.

I vårt förband finns två divisioner med JAS 39 Gripen. Vi har även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst, eller R3 (räddning, röjning, reparation). Från 2013 genomför vi även grundläggande militär utbildning vid flottiljen.

Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala har vi uppdraget att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt för att säkerställa Sveriges integritet. Vårt flygövningsområde är ett av världens största och andra länders flygvapen vill ofta öva hos oss.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Fortifikationsverket sanerar
9 oktober201711:12

Under slutskedet av snö- och issmältningen i början av maj kände personal en stark doft av drivmedel vid en parkeringsplats inne på flottiljområdet. En misstanke om läckage anmäldes till Fortifikationsverket som är ägare av infrastrukturen.

Vid utgrävning av det aktuella området upptäcktes en läcka på en pipeline i marken. Pipelinen används för drivmedelsförsörjning inom Luleå garnison.

Pipelinen togs omedelbart ur drift och är avstängd. I det korta perspektivet innebär det ingen påverkan på verksamheten. Drivmedelsförsörjningen sker med tankbilar till en mellanlagringsstation till dess att slutgiltig försörjning kan säkras.

Fortifikationsverket ansvarar för sanering och undersökning av andra liknande anläggningar i Försvarsmakten. 

Omedelbart efter upptäckten av läckaget underrättades Generalläkaren enligt upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten (Miljöbalken 1998:808, 10 kap 11 §). Även Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå är underrättad.

Länk till Fortifikationsverket här.

F 21 deltar i finska övningen Ruska 17
4 oktober201715:56

Det finsk-svenska försvarssamarbetet fördjupas ytterligare under övning Ruska 17. För första gången kommer svenskt stridsflyg delta i det nationella luftförsvaret av Finland.

Knappt har Försvarsmaktsövning Aurora 17 avslutas så är det dags för nästa övning. Denna gång i Finland och Sverige.

− Det är bra. Försvarssamarbetet med Finland är av särskild vikt. Vårt fördjupade samarbete stärker nationell förmåga i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet, säger Carl-Johan Edström flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.

Under Aurora 17 medverkade finska flygvapnet med stridsflyg i det svenska luftförsvaret. Nu tas nästa steg i samarbetet.

− Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi har samövat under många år men det först i år som vi övar gemensamma luftförsvarsoperationer för respektive land, både i nyss genomförda Aurora 17 men även i kommande finska övningen Ruska 17.

Under Ruska 17 kommer F 21 att ombasera med Jas 39 Gripen och personal till Finland för att delta tillsammans med enheter ur det finska flygvapnet i luftförsvarsrollen.

Svenska deltagandet i Finland ingår i det nationella försvaret av Finland.

Svenska deltagandet i Sverige (från F 21 i Luleå) agerar kvalificerat motstånd med Jas 39 Gripen och ledningsflygplan ASC 890 samt personal.

Fakta

Ruska är en årligt återkommande finsk nationell försvarsövning

Ruska 17 pågår 9–13 oktober.

Cirka 60 flygplan (stridsflygplan, skolflyg, transportflyg, helikoptrar och ledningsflygplan) och omkring 4 500 personer deltar i övningen. 

Svenskt deltagande från F 21, F 7 och Luftstridsskolan. Totalt 185 personer, varav ca 85 i Finland.

Finska flygvapnets pressmeddelande finns här.

Haverilarm Luleå-Kallax flygplats
8 juni201717:03

Torsdag den 8 juni klockan 15.41 fick en SK 60 punktering i samband med landning. Flygplanet kommer att bogseras bort från platsen. Flygtrafikledningen startade haverilarm enligt fastställda rutiner med anledning av punktering när flygplanet taxade från start- och landningsbanan.

En pilot var ombord på flygplanet. Piloten mår bra efter omständigheterna. Nu fortsätter faktainhämtning för fortsatt hantering av haveriet.

F 21:s fälthållning har bedrivit fälthållningstjänst och kontrollerat statusen av banan. Ingen påverkan på den militära luftfarten, bedömt kommer försening på eventuella planerade starter och ankomster av civilt trafikflyg.

Händelsen kommer att utredas.

Uppdatering 2017-06-09

Efter fortsatt faktainhämtning har det framkommit att punktering inte kan bekräftas.

Fokus nu är att ta hand om personalen och fortsatt inhämta fakta för utredningen.

Det är i nuläget för tidigt att spekulera i vad som orsakade händelsen, detta kommer utredningen att utvisa.

Statens haverikommission, SHK, kommer till Luleå under dagen i syfte att inhämta fakta på plats för att ta beslut om SHK ska utreda händelsen.

Nationaldagen – Överflygning med Jas 39 Gripen
5 juni201710:34

I samband med att Sveriges nationaldag firas kommer Norrbottens flygflottilj, F 21, att genomföra överflygning med en rote Jas 39 Gripen.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Överflygningen kommer att ske på platser och tider enligt nedan. Reservation för eventuella ändringar.

Älvsbyn 11.02
Vidsel 11.04
Arvidsjaur 11.10
Lycksele 11.26
Umeå 11.35
Skellefteå 11.46
Piteå 11.51
Klubbviken 11.55
Luleå 11.58 (Stadsparken)
Gammelstad 12.00 (Hägnan)
Boden 12.02
Harads 12.06
Vuollerim 12.09
Jokkmokk 12.12
Gällivare 12.18
Överkalix 12.30
Kalix 12.34
Töre 12.36
Råneå 12.38
Brändön 12.39
Bodviken 12.40

Allvarligt tillbud
1 juni201713:28

Statens haverikommission, SHK, har beslutat att utreda en händelse som klassas som allvarligt tillbud.

Vad SHK kommer att utreda är en nära passage mellan svensk Jas 39 Gripen och fransk Mirage 2000C på 22 000 fot (ca 6 700 meter) höjd som skedde torsdagen den 25 maj under den pågående övningen Arctic Challenge Exercise i svenskt luftrum.

Lokal flygchef vid F 21 inhämtade uppgifter för att kunna upprätta en direktanmälan Flygvapnet. Denna skickades in till Högkvarteret den 26 maj.

− Vi är mycket lättade över att incidenten fick en lycklig utgång. Säkerheten är A och O inom Försvarsmakten därför är vi tacksamma att Statens haverikommission kommer att utreda detta. Deras utredning tillsamman med vår egen utredning kring denna händelse kommer att vara viktiga i arbetet att ständigt förbättra flygsäkerheten, säger Carl-Fredrik Edström, lokal flygchef vid Norrbottens flygflottilj.

Händelse Luleå-Kallax flygplats
25 maj201720:31

Sverige, Norge och Finland arrangerar den nu pågående internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17.

Elva nationer medverkar i övningen och på F 21 i Luleå baserar förutom svenska Jas 39 Gripen, svenskt tankerflygplan, svenskt ledningsflygplan även schweiziska F-18 Hornet och amerikanska tankerflygplan KC-135 Stratotanker.

När stridsflygplanen ska tanka i luften från det amerikanska tankerflygplanet finns det två sätt, från bom eller från en slang med en korg längst ut.

Efter eftermiddagens flygpass landade en amerikansk KC-135 senare än planerat på grund av att den inte kunde få in hela slangen med korg i en pod som är fäst under vingen. Av slangens totala längd på 23 meter, gick inte cirka 17 meter att ta in i podden.

Klockan 17.54 kom larmet från flygtrafikledningen och F 21:s räddningstjänst ryckte ut.

Kommunala räddningstjänsten tillkallades till flottiljen.

Klockan 18.34 kunde flygplanet landa. Vid 19-tiden bogserades flygplanet av start- och landningsbanan.

- Vi följde våra rutiner och kunde göra en säker landning med flygplanet med minsta möjliga påverkan på flygplatsen, säger TSgt David Dobrydney, public affairs från USAFE 100 ARW.

Luleå-Kallax flygplats var öppen under tiden.

- Vår organisation är väl förberedda och väl övade på denna typ av situationer. Allt fungerade helt enligt rutin och personalen gjorde som vanligt ett bra jobb, säger överste Carl-Johan Edström, flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj och tillika biträdande övningsledare för ACE 17.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Yrkesofficerare: 306
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 117
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 45
  • Civilanställda: 115
  • Reservofficerare: 111
Så här har vi räknat
Karta