Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. 

På F 21 finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. De som tjänstgör hos oss arbetar exempelvis på kontor med planering av verksamhet, ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Det som skiljer F 21 från andra arbetsplatser är att vi levererar olika militära kunskaper för nationella och internationella uppdrag.

I vårt förband finns två divisioner med JAS 39 Gripen. Vi har även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst, eller R3 (räddning, röjning, reparation). Från 2013 genomför vi även grundläggande militär utbildning vid flottiljen.

Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala har vi uppdraget att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt för att säkerställa Sveriges integritet. Vårt flygövningsområde är ett av världens största och andra länders flygvapen vill ofta öva hos oss.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Händelse Luleå-Kallax flygplats
25 maj201720:31

Sverige, Norge och Finland arrangerar den nu pågående internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17.

Elva nationer medverkar i övningen och på F 21 i Luleå baserar förutom svenska Jas 39 Gripen, svenskt tankerflygplan, svenskt ledningsflygplan även schweiziska F-18 Hornet och amerikanska tankerflygplan KC-135 Stratotanker.

När stridsflygplanen ska tanka i luften från det amerikanska tankerflygplanet finns det två sätt, från bom eller från en slang med en korg längst ut.

Efter eftermiddagens flygpass landade en amerikansk KC-135 senare än planerat på grund av att den inte kunde få in hela slangen med korg i en pod som är fäst under vingen. Av slangens totala längd på 23 meter, gick inte cirka 17 meter att ta in i podden.

Klockan 17.54 kom larmet från flygtrafikledningen och F 21:s räddningstjänst ryckte ut.

Kommunala räddningstjänsten tillkallades till flottiljen.

Klockan 18.34 kunde flygplanet landa. Vid 19-tiden bogserades flygplanet av start- och landningsbanan.

- Vi följde våra rutiner och kunde göra en säker landning med flygplanet med minsta möjliga påverkan på flygplatsen, säger TSgt David Dobrydney, public affairs från USAFE 100 ARW.

Luleå-Kallax flygplats var öppen under tiden.

- Vår organisation är väl förberedda och väl övade på denna typ av situationer. Allt fungerade helt enligt rutin och personalen gjorde som vanligt ett bra jobb, säger överste Carl-Johan Edström, flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj och tillika biträdande övningsledare för ACE 17.

Flottiljövning
21 mars201711:13

I veckan genomför 21:a flygflottiljen den första övningen sedan intagandet av ny organisation.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Under övningen prövas viktiga uppgifter för att höja den militära förmågan. Fokus ligger på ledning av verkansdelarna (basförband och stridsflygdivisioner) under dygnets alla timmar och utveckling av krigsförbandet för att upprätthålla en hög tröskeleffekt.

Övningen är en del i förberedelserna för kommande försvarsmaktsövning Aurora 2017.

Med anledning av den pågående övningen kommer mörkerflygning genomföras tisdagkväll i stället för torsdagkväll som i huvudsak används för mörkerflygning under vinterhalvåret.

Planerad flygövningstid tisdag 21 mars 09.00—22.00.
Onsdag 22 mars 09.00—16.00.

Mörkerflygning 27 februari-2 mars 2017
27 februari201713:17

Norrbottens flygflottilj kommer att genomföra mörkerflygning från F 21 den 27 februari till och med den 2 mars 2017.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Syftet är att piloterna ska öva förmågan att kunna verka under dygnets alla timmar.
Flygövningstiden är 14:00−22:00.

Mörkerflygning 6−9 februari 2017
6 februari201715:29

Norrbottens flygflottilj kommer att genomföra mörkerflygning från F 21 den 6 till och med den 9 februari 2017.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Syftet är att piloterna ska öva förmågan att kunna verka under dygnets alla timmar.
Flygövningstiden är 14:00−22:00.

Ärende för Försvarsmaktens personalansvarsnämnd
3 januari201711:08

En specialistofficer anställd vid Norrbottens flygflottilj har åtalats och fällts av Luleå tingsrätt för misshandel. Detta bekräftar den dom som meddelats i Luleå.

Chefen för Norrbottens flygflottilj har vidtagit följande åtgärd:

Lämnat in en hemställan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN om prövning om specialistofficeren skall skiljas från sin anställning i Försvarsmakten.

Därefter vidtar Försvarsmakten eventuella åtgärder.

Allvarligt tillbud
20 december201615:56

Norrbottens flygflottilj har anmält ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Torsdagen den 15 december genomfördes repetitionsutbildning av soldatkunskaper. Under del av utbildningen genomfördes skarpskjutning på skjutbanan. Eldavbrott uppstod och åtgärder vidtogs för att åtgärda problemet med vapnet. Pipan var riktad mot kulfånget i skjutriktningen då ett skott oavsiktligt avfyrades. Ingen person kom till skada. Skjutningen avbröts tillfälligt för att senare återupptas efter att fortsatt utbildning och stöd getts till deltagarna.

Mörkerflygning 5−8 december 2016
5 december201614:13

Norrbottens flygflottilj kommer att genomföra mörkerflygning från F 21 den 5 till och med den 8 december 2016.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Syftet är att piloterna ska öva förmågan att kunna verka under dygnets alla timmar.
Flygövningstiden är 13:00−22:00.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Yrkesofficerare: 306
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 117
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 45
  • Civilanställda: 115
  • Reservofficerare: 111
Så här har vi räknat
Karta