Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. 

På F 21 finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. De som tjänstgör hos oss arbetar exempelvis på kontor med planering av verksamhet, ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Det som skiljer F 21 från andra arbetsplatser är att vi levererar olika militära kunskaper för nationella och internationella uppdrag.

I vårt förband finns två divisioner med JAS 39 Gripen. Vi har även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst, eller R3 (räddning, röjning, reparation). Från 2013 genomför vi även grundläggande militär utbildning vid flottiljen.

Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala har vi uppdraget att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt för att säkerställa Sveriges integritet. Vårt flygövningsområde är ett av världens största och andra länders flygvapen vill ofta öva hos oss.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Överflygningar med Jas 39 Gripen
3 juni201610:30

I samband med att Sveriges nationaldag firas kommer Norrbottens flygflottilj, F 21, att genomföra överflygningar med en rote Jas 39 Gripen.

Överflygningen kommer att ske på platser och tider enligt nedan. Reservation för eventuella ändringar.

 • Älvsbyn (11.02)
 • Vidsel (11.04)
 • Arvidsjaur (11.10)
 • Lycksele (11.26)
 • Umeå (11.35)
 • Skellefteå (11.46)
 • Piteå (11.51)
 • Klubbviken (11.55)
 • Luleå (11.58 Stadsparken)
 • Gammelstad (11.59 Hägnan)
 • Boden (12.01)
 • Harads (12.05)
 • Vuollerim (12.08)
 • Jokkmokk (12.11)
 • Gällivare (12.17)
 • Överkalix (12.29)
 • Kalix (12.33)
 • Töre (12.35)
 • Råneå (12.37)
 • Brändön (12.38)
 • Bodviken (12.39)
Punktering – haverilarm Luleå-Kallax flygplats
1 juni201615:12

Onsdag den 1 juni klockan 14.20 fick en Jas 39 Gripen punktering i samband med landning. Flygplanet kunde taxa av start- och landningsbanan och parkera på militär uppställningsplatta i väntan på bogsering till hangar.

Ingen kom till skada vid tillfället.

Flygtrafikledningen startade haverilarm enligt fastställda rutiner med anledning av punktering på start- och landningsbanan.

F 21:s fälthållning har bedrivit fälthållningstjänst och kontrollerat statusen av banan. Ingen påverkan på den militära luftfarten, bedömt cirka 10—15 minuters försening på planerad ankomst av civilt trafikflyg.

Överenskommelse mellan Nordiskt Flygteknikcentrum och Norrbottens flygflottilj om praktikplatser
29 april201615:22

Peter Lindberg, vd och rektor för Nordiskt Flygteknikcentrum, och Carl-Johan Edström, chef för Norrbottens flygflottilj, skrev i dag på en överenskommelse som ger skolans elever möjlighet till praktik på flottiljen.

Nordiskt Flygteknikcentrum utbildar flygtekniker och flygmekaniker och har både gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Avtalet med Norrbottens flygflottilj reglerar bland annat hur många studenter F 21 ska ta emot och hur ofta.

− Vi har alltid haft ett gott samarbete med F 21 och avtalet ger oss möjlighet att säkra fler kvalificerade praktikplatser. Eleverna från våra utbildningar är efterfrågade på arbetsmarknaden och nu kan de redan under studietiden testa en potentiell arbetsgivare och i sin tur göra ett gott intryck, säger rektor Peter Lindberg.

För Norrbottens flygflottilj är överenskommelsen viktig ur rekryteringssynpunkt.

− Vi ser mycket fram emot detta samarbete. Överenskommelsen är ett konkret bevis på vad regional samverkan kan innebära när det är som bäst. Vi erbjuder kvalificerade praktikplatser vilket gynnar Försvarsmakten i framtida rekrytering och personalförsörjning eftersom praktiken genomförs hos en potentiell framtida arbetsgivare, säger flottiljchef Carl-Johan Edström.

Kontaktpersoner

Peter Lindberg, vd/rektor Nordiskt Flygteknikcentrum, 070-529 30 16
Louise Levin, informationschef Norrbottens flygflottilj 070-656 26 07

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
 • Förkortning: F 21
 • Ort: Luleå
 • Yrkesofficerare: 320
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 123
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 73
 • Civilanställda: 119
 • Reservofficerare: 124
Så här har vi räknat
Karta