Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. 

På F 21 finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. De som tjänstgör hos oss arbetar exempelvis på kontor med planering av verksamhet, ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Det som skiljer F 21 från andra arbetsplatser är att vi levererar olika militära kunskaper för nationella och internationella uppdrag.

I vårt förband finns två divisioner med JAS 39 Gripen. Vi har även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst, eller R3 (räddning, röjning, reparation). Från 2013 genomför vi även grundläggande militär utbildning vid flottiljen.

Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala har vi uppdraget att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt för att säkerställa Sveriges integritet. Vårt flygövningsområde är ett av världens största och andra länders flygvapen vill ofta öva hos oss.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Haverilarm Luleå-Kallax flygplats
8 juni201717:03

Torsdag den 8 juni klockan 15.41 fick en SK 60 punktering i samband med landning. Flygplanet kommer att bogseras bort från platsen. Flygtrafikledningen startade haverilarm enligt fastställda rutiner med anledning av punktering när flygplanet taxade från start- och landningsbanan.

En pilot var ombord på flygplanet. Piloten mår bra efter omständigheterna. Nu fortsätter faktainhämtning för fortsatt hantering av haveriet.

F 21:s fälthållning har bedrivit fälthållningstjänst och kontrollerat statusen av banan. Ingen påverkan på den militära luftfarten, bedömt kommer försening på eventuella planerade starter och ankomster av civilt trafikflyg.

Händelsen kommer att utredas.

Uppdatering 2017-06-09

Efter fortsatt faktainhämtning har det framkommit att punktering inte kan bekräftas.

Fokus nu är att ta hand om personalen och fortsatt inhämta fakta för utredningen.

Det är i nuläget för tidigt att spekulera i vad som orsakade händelsen, detta kommer utredningen att utvisa.

Statens haverikommission, SHK, kommer till Luleå under dagen i syfte att inhämta fakta på plats för att ta beslut om SHK ska utreda händelsen.

Nationaldagen – Överflygning med Jas 39 Gripen
5 juni201710:34

I samband med att Sveriges nationaldag firas kommer Norrbottens flygflottilj, F 21, att genomföra överflygning med en rote Jas 39 Gripen.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Överflygningen kommer att ske på platser och tider enligt nedan. Reservation för eventuella ändringar.

Älvsbyn 11.02
Vidsel 11.04
Arvidsjaur 11.10
Lycksele 11.26
Umeå 11.35
Skellefteå 11.46
Piteå 11.51
Klubbviken 11.55
Luleå 11.58 (Stadsparken)
Gammelstad 12.00 (Hägnan)
Boden 12.02
Harads 12.06
Vuollerim 12.09
Jokkmokk 12.12
Gällivare 12.18
Överkalix 12.30
Kalix 12.34
Töre 12.36
Råneå 12.38
Brändön 12.39
Bodviken 12.40

Allvarligt tillbud
1 juni201713:28

Statens haverikommission, SHK, har beslutat att utreda en händelse som klassas som allvarligt tillbud.

Vad SHK kommer att utreda är en nära passage mellan svensk Jas 39 Gripen och fransk Mirage 2000C på 22 000 fot (ca 6 700 meter) höjd som skedde torsdagen den 25 maj under den pågående övningen Arctic Challenge Exercise i svenskt luftrum.

Lokal flygchef vid F 21 inhämtade uppgifter för att kunna upprätta en direktanmälan Flygvapnet. Denna skickades in till Högkvarteret den 26 maj.

− Vi är mycket lättade över att incidenten fick en lycklig utgång. Säkerheten är A och O inom Försvarsmakten därför är vi tacksamma att Statens haverikommission kommer att utreda detta. Deras utredning tillsamman med vår egen utredning kring denna händelse kommer att vara viktiga i arbetet att ständigt förbättra flygsäkerheten, säger Carl-Fredrik Edström, lokal flygchef vid Norrbottens flygflottilj.

Händelse Luleå-Kallax flygplats
25 maj201720:31

Sverige, Norge och Finland arrangerar den nu pågående internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17.

Elva nationer medverkar i övningen och på F 21 i Luleå baserar förutom svenska Jas 39 Gripen, svenskt tankerflygplan, svenskt ledningsflygplan även schweiziska F-18 Hornet och amerikanska tankerflygplan KC-135 Stratotanker.

När stridsflygplanen ska tanka i luften från det amerikanska tankerflygplanet finns det två sätt, från bom eller från en slang med en korg längst ut.

Efter eftermiddagens flygpass landade en amerikansk KC-135 senare än planerat på grund av att den inte kunde få in hela slangen med korg i en pod som är fäst under vingen. Av slangens totala längd på 23 meter, gick inte cirka 17 meter att ta in i podden.

Klockan 17.54 kom larmet från flygtrafikledningen och F 21:s räddningstjänst ryckte ut.

Kommunala räddningstjänsten tillkallades till flottiljen.

Klockan 18.34 kunde flygplanet landa. Vid 19-tiden bogserades flygplanet av start- och landningsbanan.

- Vi följde våra rutiner och kunde göra en säker landning med flygplanet med minsta möjliga påverkan på flygplatsen, säger TSgt David Dobrydney, public affairs från USAFE 100 ARW.

Luleå-Kallax flygplats var öppen under tiden.

- Vår organisation är väl förberedda och väl övade på denna typ av situationer. Allt fungerade helt enligt rutin och personalen gjorde som vanligt ett bra jobb, säger överste Carl-Johan Edström, flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj och tillika biträdande övningsledare för ACE 17.

Flottiljövning
21 mars201711:13

I veckan genomför 21:a flygflottiljen den första övningen sedan intagandet av ny organisation.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Under övningen prövas viktiga uppgifter för att höja den militära förmågan. Fokus ligger på ledning av verkansdelarna (basförband och stridsflygdivisioner) under dygnets alla timmar och utveckling av krigsförbandet för att upprätthålla en hög tröskeleffekt.

Övningen är en del i förberedelserna för kommande försvarsmaktsövning Aurora 2017.

Med anledning av den pågående övningen kommer mörkerflygning genomföras tisdagkväll i stället för torsdagkväll som i huvudsak används för mörkerflygning under vinterhalvåret.

Planerad flygövningstid tisdag 21 mars 09.00—22.00.
Onsdag 22 mars 09.00—16.00.

Mörkerflygning 27 februari-2 mars 2017
27 februari201713:17

Norrbottens flygflottilj kommer att genomföra mörkerflygning från F 21 den 27 februari till och med den 2 mars 2017.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Syftet är att piloterna ska öva förmågan att kunna verka under dygnets alla timmar.
Flygövningstiden är 14:00−22:00.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Yrkesofficerare: 306
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 117
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 45
  • Civilanställda: 115
  • Reservofficerare: 111
Så här har vi räknat
Karta