Ena dagen löser vi uppgifter hemma för att nästa befinna oss utanför Sverige, här löser vi uppgifter i Tchad Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förbandets bordningstyrka har deltagit vid insatserna i Adenviken Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Som anställd tränas du för varierande uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För att uppnå kontroll används kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, trossfärjor och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även då förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden, har förbandet förmågan att verka i alla typer av terräng, såsom till exempel öken.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och spänner över ett stort område då personalen skall kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer, både nationellt såväl som internationellt.

Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar 2.amfibiebataljonen, 17.bevakningsbåtkompaniet, 132.säkerhetskompani sjö och tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Amfibieförbandet är alltid beredd för insats och har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Förbandet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME04 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den Svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar och annan personal som var grupperade ombord på det Nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt.

Notiser Från Amfibieregementet - Amf 1

Salut för Prins Oscar
26 maj201620:29

Fredag den 27 maj skjuter Amfibieregementet salut på Skeppsholmen med anledning av Prins Oscars dop.

En salut om 21 skott kommer att avges på signal, vilket innebär att saluten inte avges en exakt tidpunkt utan anpassas till dopceremonin. Bedömt kommer salut att avges kring lunchtid. Strax före att saluten avges, kommer vägen i anslutning till salutstationen att stängas av för fordonstrafik under några minuter. 

Hedra Sveriges veteraner
25 maj201612:37

Söndag den 29 maj, hedras Sveriges alla veteraner som genom åren har gjort en insats.

Den 10 juni 2010 instiftades den 29 maj som den dag då veteraner och deras anhöriga ska uppmärksammas för deras insatser, från och med 2012 är dagen en statsceremoni. Hedrandet gäller inte enbart Försvarsmaktens personal, Sverige har många veteraner från bland annat Polisen, Folke Bernadotte Akademin och kriminalvården för att nämna några.Söndag den 29 maj, hedras alla veteraner vid Sjöhistoriska museet i Stockholm med början klockan 09:00.

Under veterandagen kommer det att genomföras ceremonier med kransnedläggning och medaljering. Medverkar gör bland annat H.M.K. Carl XVI Gustaf och överbefälhavaren Micael Bydén.

Program

Arbetsplatsolycka
1 april201618:35

I dag fredag inträffade en arbetsplatsolycka med en civil entreprenör på Försvarsmaktens område på Berga

Mannen som var inblandad i olyckan omhändertogs omgående av militär personal, ambulans och polis kallades till platsen. Tyvärr gick inte mannens liv att rädda och han avled av skadorna.

All inblandad personal erbjöds krisstöd. Polisen inledde omgående en teknisk undersökning. Den avliden var inte anställd i Försvarsmakten.

Våra tankar går till den avlidnes anhöriga.

Amfibieregementet - Amf 1
Fakta Amfibieregementet - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 327
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 557
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 255
  • Civilanställda: 43
  • Reservofficerare: 491
Så här har vi räknat
Karta