Ena dagen löser vi uppgifter hemma för att nästa befinna oss utanför Sverige, här löser vi uppgifter i Tchad Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förbandets bordningstyrka har deltagit vid insatserna i Adenviken Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Som anställd tränas du för varierande uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För att uppnå kontroll används kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, trossfärjor och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även då förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden, har förbandet förmågan att verka i alla typer av terräng, såsom till exempel öken.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och spänner över ett stort område då personalen skall kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer, både nationellt såväl som internationellt.

Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar 2.amfibiebataljonen, 17.bevakningsbåtkompaniet, 132.säkerhetskompani sjö och tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Amfibieförbandet är alltid beredd för insats och har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Förbandet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME04 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den Svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar och annan personal som var grupperade ombord på det Nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt.

Notiser Från Amfibieregementet - Amf 1

Krigsförbandsövning med fokus på Hemvärnet
15 september201617:11

Amfibieregementets 29:e Hemvärnsbataljongenomför krigsförbandsövning och tillika samövning med marina krigsförband i södra Stockholm under perioden 19-25 september

Patrull ur 29:e hemvärnsbataljonen löser spaningsuppgift i skärgårdsmiljö. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Kring 800 hemvärnssoldater, amfibiesoldater, kustjägare och sjömän kommer att öva olika uppgifter såsom till exempel bevakning, strid, eskort, och skydd. Momenten kommer innebära soldatförflyttningar till fots, med stridsbåtar och med fordon, bland annat med bandvagnar. Det kommer också att förekomma viss flygverksamhet. Moment med lösskjutning kommer att genomföras under övningen, utöver det sker skjutning med lysraket som ger vitt sken.

Tillsammans med 29:e hemvärnsbataljonen deltar också enheter ur andra amfibiebataljonen, fjärde sjöstridsflottiljen, marinbasen och sjöinformationskompaniet. Områden som berörs är främst Berga, Muskö och Mysingen med Ornö i norr och Mellsten i söder.

Vi ber er att iaktta försiktighet och passera på säkert avstånd

Tillträdesförbud vid skjutfält

www.forsvarsmakten.se/amf1

KONTAKT     

Telefon till övningsledningen

0703-364 725

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT     

 

Telefon till övningsledningen

 

0703-364 725

 

 

Amfibieregementet - Amf 1
Fakta Amfibieregementet - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453
Karta