• Förbandets naturliga miljö, där vatten möter landFoto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
  • Ena dagen löser vi uppgifter hemma för att nästa befinna oss utanför Sverige, här löser vi uppgifter i TchadFoto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
  • Förbandets bordningstyrka har deltagit vid insatserna i Adenviken Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
  • Som anställd tränas du för varierande uppgifterFoto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Amfibieregementet - Amf 1

Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Förbandet har med olika vapensystem förmågan att verka i fyra dimensioner, i och under vattenytan, på land och i luften och kan därmed utöva kontroll över kustområden.

För att uppnå kontroll används kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, trossfärjor och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även då förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden, har förbandet förmågan att verka i alla typer av terräng, såsom till exempel öken.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och spänner över ett stort område då personalen skall kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer, både nationellt såväl som internationellt.

Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar 2.amfibiebataljonen, 17.bevakningsbåtkompaniet, 132.säkerhetskompani sjö och tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Amfibieförbandet är alltid beredd för insats och har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Förbandet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME04 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den Svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar och annan personal som var grupperade ombord på det Nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt.

 

Relaterat innehåll

Notiser Från Amfibieregementet - Amf 1

AMFIBIEREGEMENTET (AMF 1)

AMFIBIEREGEMENTET (AMF 1)

Du är här

Fakta Amfibieregementet - Amf 1

Förkortning: Amf 1

Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg

Yrkesofficerare: 327

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 557

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 255

Civilanställda: 43

Reservofficerare: 491


Så här har vi räknat